Nawożenie - strona 25

Sadownictwo-wykład

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • dr hab. Emilian Pitera
  • Sadownictwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

gleby(odczyn pH 6,0-6,5, V. vinifera 7,0-7,2, zasobność), wapnowanie, nawożenie obornikiem4-10 kg/m2...

Technologie unieszkodliwiania odpadów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Lesław Fijał
  • Technologie czystszej produkcji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1344

przede wszystkim do nawożenia i wzbogacania gleb w rolnictwie, leśnictwie itp. a także wykorzystywany do celów rekultywacji...

Nawozy mineralne i pestycydy

  • Politechnika Warszawska
  • mgr Patrycja Ruszczyk
  • Chemia środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1631

. W roślinach nawożonych azotem saletrzanym azotany ulegają redukcji początkowo do azotynów, a następnie...