Naukowy scjentyzm - strona 3

Pozytywizm - Szkoła naukowa

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia Socjologii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

i wyodrębniła jako dyscyplina naukowa jego nieoficjalnym, pozaakademickim i reformatorskim charakterem...

Pozytywizm - Poznanie naukowe

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Filozofia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 938

szerszych niż jedynie naukowe. Jeśli się to powiedzie, można sproblematyzować również scjentyzm. Max Scheler...

Bańka - Dwie wizje reform w psychologii

  • dr Barbara Piasecka-Janowicz
  • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

się już z sama nazwą „psychologia”, bo używany jest do określenia dyscypliny naukowej oraz dziedziny praktyki zawodowej...

Pozytywizm i początki socjologii

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia Socjologii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 973

, czyli krajach, w których socjologia się narodziła i wyodrębniła jako dyscyplina naukowa jego nieoficjalnym...

Metodologia Historii

Pobrań: 238
Wyświetleń: 1582

przez Thomasa Kuhna w książce Struktura rewolucji naukowych opublikowanej w 1962 r. - to zbiór pojęć i teorii...