Nauka o organizacji książka - strona 30

Techniki TQM - projekt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1981

jako: „efektywna integracja ludzi na wszystkich szczeblach organizacji w celu ciągłego ulepszania dostarczanych...

Teksty źródłowe Wołoszyna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 189
Wyświetleń: 840

sobie z nią radę. Nauka odbywać się winna częścią przez rozmowy, częścią przez książki. Lekcja zdobywana jakoby...

Wytyczne dla autorów prac programowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

”. Jako materiału pomocniczego do nauki o społeczeństwie używano książki Józefa Zawadzkiego i Stefana Kałuskiego...

Prawo nieletnich - wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Mirosław Kosak
 • Prawo nieletnich
Pobrań: 252
Wyświetleń: 924

na świadomego i uczciwego obywatela i odbywa się z uwzględnieniem wskazań nauki i doświadczeń pedagogicznych...

Organizacja Narodów Zjednoczonych - główne organy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 784

. Wyżywienia i Rolnictwa UNESCO Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury WHO Światowa...

Wykład - Pochodzenie państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 931

, jakie prowadziły ze sobą organizacje przedpaństwowe. Z koncepcją przemocy polemizował Engels w swojej książce Anty...