Organizacja i zarządzanie - wykłady - Teoria decyzji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja i zarządzanie - wykłady - Teoria decyzji - strona 1 Organizacja i zarządzanie - wykłady - Teoria decyzji - strona 2 Organizacja i zarządzanie - wykłady - Teoria decyzji - strona 3

Fragment notatki:

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Literatura: 1/ J,Stoner i Ch. Wankel " Kierowanie " PWN 2/ W.Kieżun "Sprawne zarządzanie organizacją " SGH 1997 r lub późniejsze 3/ J.Apanowicz, A.Czerwiński, M. Czerska, B.Nogalski, R.Rutka " Zarządzanie i Organizacja" 4/ "Organizacja i zarządzanie" - tych samych autorów , wydanie UG I WYKŁAD TEZY: 1/ Przedmiot badań i wzgląd badawczy teorii organizacji i zarządzania 2/ Inter i wielodyscyplinarność teorii organizacji i zarządzanie 3/. Podstawowe nurty i kierunki nauki zarządzania 4/ Pojęcie organizacji ( 3 znaczenia- rzeczowe , czynnościowe, atrybutowe) 5/ Więzi organizacyjne 6/ Organizacja jako system 7/ Cykl działania zorganizowanego 8/ Cykl działania zorganizowanego a fazy czynności kierowania 9/ Pojęcia sterowania, kierowania, zarządzania i administrowania 10/ Źródło władzy organizacyjnej 11/ Wymagane umiejętność i na poszczególnych szczeblach kierowania 12/ Źródła oraz składniki władzy i autorytetu 13/ Rola kierownika wg .Mintzberga 14/ Misja i cykl jej realizacji 15/ Strategia i proces zarządzania strategicznego 1/ PRZEDMIOT BADAŃ I WZGLĄD BADAWCZY TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Przedmiotem badań są organizacje złożone z ludzi i zasobów materialnych, którymi Ci ludzie posługują się w działaniach zmierzających do realizacji celów uznanych za wspólne Wzgląd badawczy - analiza zjawisk i procesów zachodzących w organizacjach dokonywana jest z punktu widzenia sprawności funkcjonowania organizacji jako całości jej poszczególnych podsystemów. 2/ INTER I WIELODYSCYPLINARNOŚĆ TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIE Organizacja i zarządzanie korzysta z nauk: - prawo - psychologia - socjologia - filozofia i ergonomia - teoria systemów i cybernetyka - technika -matematyka -prakseologia (nauka o sprawnym działaniu- ojcem tej nauki jest prof. T.Kotarbiński, nauka ta daje język, służy on do definiowania wielu zjawisk Organizacji i Zarządzania) W ramach Organizacji i Zarządzania utworzyły się pod dyscypliny (wielodyscyplinarność): - teoria podejmowania decyzji - techniki organizatorskie - nauka o narzędziach organizatorskich - badania metod pracy 3/. PODSTAWOWE NURTY I KIERUNKI NAUKI ZARZĄDZANIA - są to nauki stosunkowo młode , powstały na początku ubiegłego stulecia . Ojcem tych nauk jest F.Taylor- który w 1903 roku wydał pierwszą pracę uznaną za początek nauk zarządzania.

(…)

…- RZECZOWE , CZYNNOŚCIOWE, ATRYBUTOWE)
I - Trzeba zorganizować wycieczkę do Egiptu
/znaczenie organizacji czynnościowe/
II - Organizacja Narodów Zjednoczonych zrzesz wiele krajów /znaczenie organizacji rzeczowe/
III- Organizacja czasu wolnego studentów I roku WSTiH studia zaoczne jest dobra.
/znaczenie atrybutowe/
5/ WIĘZI ORGANIZACYJNE
Zależności występujące między elementami organizacji
W organizacjach…
… BIUROKRACJI / Beger/ tzw "nowa fala"
- Kierunek psychologiczny nurt psycho-socjologiczny
- Kierunek socjologistyczny - Kierunek systemowy Nurt systemowy
- Kierunek cybernystyczny
- Kierunek badań operacyjnych 6/ ORGANIZACJA JAKO SYSTEM
ORGANIZACJA- jest to całość wyodrębniona ze względu na części , której cechą jest to, że poszczególne części współprzyczyniając się do powodzenia całości (ludzie+aparatura…
… ludzkie organizacji
- zasoby materialne organizacji
- zasoby finansowe
c) strategia organizacji
- ma decydujący wpływ na znaczenie struktury w danej organizacji
2/ KRYTERIUM ŁĄCZENIA STANOWISK PRACY
Wyróżniamy następujące kryteria:
1) Kryterium podobieństwa rodzajowego działań ( to podstawowe kryterium, łączy się te stanowiska pracy, które wykonują te samą pracę np "dział księgowy')
2) Kryterium…
…. pogotowie ratunkowe)
3/ PARAMETRY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ (SPECJALIZACJA, HIERARCHIA, CENTRALIZACJA, FORMALIZACJA)
Parametry struktury organizacyjnej - to inaczej cechy struktury, czyli podstawowe właściwości struktury:
1) Specjalizacja - określa nam podział pracy i więzi specjalistyczne wewnątrz organizacji. Rodzaje specjalizacji:
a) specjalizacja funkcjonalna
Kierownictwo przedsiębiorstwa
Badania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz