Nauka o organizacji cel - strona 539

Wynagradzanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Krzysztof Markowski
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 700

. Ma to cel propagandowy, reklamowy, ale również motywacyjny, mobilizujący do naśladownictwa. nagrody poufne...

Audit - pojęcie

  • Uniwersytet Gdański
  • dr hab. Leszek Pawłowicz
  • Dr hab. Małgorzata Wiśniewska
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1652

działań oraz ustaleń organizacyjnych związanych z przyszłym auditem Plan auditu przedstawia jaki jest cel...

Ewolucja teorii zarządzania

  • Politechnika Gdańska
  • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1218

klasyczna wykształciła się na początku XX wieku. Celem naukowego zarządzania było efektywne wykorzystanie...