Nauka o organizacji cel - strona 351

Socjologia organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

organizacji, cele do osiągnięcia oraz sposoby wynagradzania, karania i promowania są w szczegółach...

Pytania - Audyt wewnętrzny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Olga Martyniuk-Kwiatkowska
 • Audyt wewnętrzny
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 2821

sobie za cel zadania identyfikację konfliktów personalnych, które źle wpływają na wydajność...

Pożytek publiczny - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności: 1) cel główny...

Planowanie strategiczne - wykład - Budżet

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Mieszaniec
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

w ramach trzech etapów : 1. Ustalenie celów (nie należy ich mylić z celami ogólnymi przedsiębiorstwa...

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532

się na fundamentalnych załozeniach: -ludzie sa najwazniejszym zasobem w organizacji -cele, polityka i technika...

Pojęcia globalizacji

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Adam Musielewicz
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 882

poralności na globalnym poziomie”. Wydażenia te wyznaczały wspólne cele np wzrastanie idei mających...

Dozwolony użytek chronionych utworów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

. (uchylony). 4. (utracił moc). Art. 25.  1. Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu...