Pytania - Audyt wewnętrzny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2583
Wyświetleń: 5243
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania - Audyt wewnętrzny - strona 1 Pytania - Audyt wewnętrzny - strona 2 Pytania - Audyt wewnętrzny - strona 3

Fragment notatki:

1. Celem audytu wewnętrznego jest
Krytyka ludzi
Krytyka wyników
Udoskonalanie procesów Żadne z powyższych
2. Która z poniższych pozycji podlega ocenie audytorów wewnętrznych
Proces zakupów
Funkcja zasobów ludzkich
System baz danych
Żadne z powyższych Wszystkie z powyższych 3. Jednym z zadań audytu wewnętrznego jest Zarządzanie ryzykiem
Ustalanie procedur systemu kontroli wewnętrznej
Doradztwo w zakresie zarz ądzania działalnością operacyjną Wszystkie z powyższych
4. Kontrola wewnętrzna jest zorientowana na: Przyszłość;
Przeszłość ;
Teraźniejszość
5. Procedury i normy w przedsiębiorstwie
Ograniczają ryzyko gospodarcze
Wspomagają system kontroli wewnętrznej
Żadne z powyższych
Wszystkie z powyższych 6. Ryzyko określane jest jako:
Sytuacja, w której prawdopodobieństwo wystąpienia określonych zdarzeń jest nieznana lub niemożliwa do ustalenia, Prawdopodobieństwo wystąpienia dowolnego zdarzenia, którego skutkiem może być nieosiągnięcie celu, Podjecie błędnej decyzji wskutek wykorzystania nieaktualnych, nieprawdziwych czy niepełnych informacji
7. Z jakich źródeł informacji powinien korzystać audytor wewnętrzny przy identyfikacji i ocenie obszarów ryzyka związanego z zarządzaniem jednostką?
Sprawozdania oraz inne dokumenty kontroli, sporządzane przez komórkę kontroli wewnętrznej
Harmonogramy pracy komórek organizacyjnych
Protokoły bądź notatki z posiedzeń i narad kierownictwa jednostki
Rozmowy z pracownikami danej jednostki, Wszystkie poprawne 8. Do źródeł ryzyka zaliczamy: Zagrożenie bezpośrednie, które powoduje, że cele nie zostaną osiągnięte
Szanse, które dają możliwość skutecznego osiągania celów
Wszystkie z powyższych Żadne z powyższych
9. Czynniki ryzyka są to zdarzenia, które mogą spowodować wystąpienie ryzyka P / F
10. Opracowanie planu rocznego poprzedza:
Stworzenie analizy potrzeb audytu i analizy ryzyka Wstępna ocena systemu kontroli wewnętrznej
Wysłanie kwestionariuszy samooceny do wszystkich komórek organizacyjnych
Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
11. Jedną z głównych funkcji programu (planu) zadania jest: Pełnienie roli narzędzia planowania i prowadzenia prac zadania Dokumentowanie przez audytora wewnętrznego ocen mechanizmów kontrolnych


(…)

… audytowe. Z jakiego zakresu Pan Jerzy przeprowadził najwięcej badań:
Audyt finansowy
Audyt operacyjny
Audyt informatycznych Oto pytania, na które szukał odpowiedzi w czasie swojej pracy:
 Czy deklaracje podatkowe są sporządzane zgodnie z prawem? 1
Czy karty pojazdów służbowych są prowadzone na bieżąco? 2
Czy mamy odpowiednie procedury kontroli zapobiegające nieuprawnionemu dostępowi do komputerów…
… robocza pro forma,
odesłania w dokumentacji roboczej,
wyraźne procedury zawarte w programie zadania. 25. Które z poniższych stanowi naruszenie zasady poufności dokumentacji roboczej? Audytor wewnętrzny:
zabiera dokumentacje roboczą do hotelu na noc,
zezwala audytorowi zewnętrznemu na skopiowanie dokumentacji roboczej,
czasami pokazuje dokumentację roboczą audytowanym,
czasami odkłada dokumentację roboczą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz