Egzamin z audytu wewnętrznego B

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z audytu wewnętrznego B - strona 1 Egzamin z audytu wewnętrznego B - strona 2 Egzamin z audytu wewnętrznego B - strona 3

Fragment notatki:

Egzamin z audytu wewnętrznego B ………………………………………………..
Zaznacz prawidłową odpowiedź. W przypadku zakwestionowania wniosków z audytu, rzeczowe odparcie zarzutów przez audytora wewnętrznego ułatwiają:
Streszczenie w programie zadania
Dokumentacja robocza pro forma
Odesłania w dokumentacji roboczej
Wyraźne procedury zawarte w programie zadania`
Jakie źródło informacji powinno mieć największy wpływ na wnioski audytora wewnętrznego?
Zewnętrzne
Zapytanie
Ustne
Nieformalne
Program (plan) zadania audytowego Opracowany jest w fazie tworzenia planu rocznego
Musi być przekazany kierownikowi jednostki audytowanej
Określa krok po kroku czynności do wykonania w trakcie zadania audytowego
Jest opracowany jeśli audytor uzna to za konieczne
Między przedsiębiorstwem a jego głównym dostawą powstał spór dotyczący kontraktu. Najlepszymi dowodami do rozwiązania tego sporu są:
Ustne zeznania stron kontraktu
Oryginalny kontrakt
Działania podjęte przez strony kontraktu
List od prawnika dostawcy
Ustawa SOX
Dotyczy raportowania o systemie zarządzania ryzykiem i systemie kontroli wewnętrznej
Określa miejsce komórki audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
Określa sposób organizacji komórki audytu wewnętrznego
Żadne z powyższych
Audytor wewnętrzny postawił sobie za cel zadania identyfikację konfliktów personalnych, które źle wpływają na wydajność. Która z następujących technik audytu pozwoli najlepiej osiągnąć ten cel? Badanie dokumentów
Obserwacja
Rozmowy
Przegląd analityczny
Akta bieżące:
Są tworzone przez audytora wewnętrznego
Są tworzone przez jednostkę audytowaną Audyt zgodności:
Oznacza przegląd wszystkich działań z pozycji dyrektora
Bada czy środki do realizacji celów przedsiębiorstwa zostały wykorzystane efektywnie
Kontroluje środowisko przetwarzania danych
Określa czy badany obiekt przestrzega przepisów prawnych, realizuje określone strategie i wdraża Które z poniższych stanowi naruszenie zasady poufności dokumentacji roboczej? Zabiera dokumentacje roboczą do hotelu na noc
Zezwala audytorowi zewnętrznemu na skopiowanie dokumentacji roboczej
Czasami pokazuje dokumentacje roboczą audytowanym
Czasami odkłada dokumentacje robocza w niewłaściwe miejsce
Jerzy jest nowym audytorem wewnętrznym w spółce ABC.10 miesięcy wcześniej Jerzy był odpowiedzialny za listę płac w ABC. Jaka czynność odnosząca się do listy płac byłaby uznana za ograniczenie niezależności lub obiektywizmu, gdyby wykonywał ją Jerzy?


(…)

…?
Świadczenie usług doradczych
Świadczenie usług zapewniających
Świadczenie usług doradczych lub zapewniających
Ani świadczenie usług doradczych ani zapewniających
W jakim celu przeprowadza się audyt sprawdzający?
Uzupełnij tabelę
X (RYZYKO) Y (spowodowane) Z (skutek) Ryzyko rynkowe Działanie na rynkach o niskich barierach wejścia Ryzyko informatyczne Brak systemów ochrony poufności danych Pan Jan Kowalski ma zbadać sposób ochrony danych osobowych studentów na Wydziale Zarządzania UG. Proszę podać jakie 2 techniki badania i dokumenty może zastosować.
Technika
Dokument
Uzupełnij zdania
Są one stosowane, by upewnić się, że audytor swoim badaniem objął wszystkie najważniejsze aspekty badanego obszaru. Są to……………………….
Audyt wewnętrzny został wprowadzony w Polsce w związku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz