Pytania i odpowiedzi z zarządzania 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi z zarządzania 3 - strona 1 Pytania i odpowiedzi z zarządzania 3 - strona 2 Pytania i odpowiedzi z zarządzania 3 - strona 3

Fragment notatki:


1. Zdefiniuj pojęcie kierowanie: Istotą kierowania w szerszym znaczeniu jest powodowanie, aby rzecz kierowana zachowywała się zgodnie z zamiarem kierującego
w węższym znaczeniu - powodowanie, aby inni ludzie działali zgodnie z zamiarem kierującego
# Kierowanie to oddziaływanie jednego obiektu (kierującego) na inny obiekt (kierowany) w taki sposób, aby zachowanie się, działanie lub funkcjonowanie obiektu kierowanego, zmierzało do osiągnięcia postawionych przed nim celów (w najprostszym przypadku jednego celu).
# Kierowanie to sztuka realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi. Kierownicy osiągają cele organizacji, powodując wykonanie potrzebnych zadań przez innych, nie zaś drogą wykonania ich przez nich samych
# Kierowanie jest procesem planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działalności członków organizacji oraz wykorzystania wszystkich innych jej zasobów dla osiągnięcia ustalonych celów.
# Kierowanie jest procesem, w którym można wyróżnić:
podmiot kierowania (kierownik)
przedmiot kierowania(zespoły pracownicze)
stosunek podporządkowania (podległości) między w/w rzeczami
cele, do których zmierza kierowanie
# Kierowanie to umotywowane i skoordynowane działanie ludzi, zmierzające do osiągania celów organizacji.
# Kierować to znaczy przewidywać, wskazywać przyszłe, a więc nie zawsze pewne cele.
# Kierowanie jest zawsze funkcją 3 złożonych zmiennych:
osobowości kierownika
dojrzałości podwładnych
sytuacji kierowania
Wartość tej funkcji zależy jakości i równoczesnego współdziałania tych 3 zmiennych.
2. Role pełnione przez menedżerów. Tutaj proszę sobie zajrzeć do tabelki na stronie 237 w takiej zielonej książeczce .
A tytułem wstępu po prostu stwierdzić, że ta tabelka przedstawiająca przykłady ról pełnionych przez menedżerów została opracowana przez H. Mintzberga.
Można jeszcze wyróżnić jeden podział ról menedżera, na:
Typ konwencjonalny
Typ nowoczesny
No, i tutaj otwórzcie sobie książeczkę na stronie 240 i tam macie taki ładny wykreślić. Nie wiem czy macie ochotę uczyć się go całego na pamięć, jeśli tak to Was podziwiam, a jeśli nie, to po prostu zapamiętajcie sobie może najważniejsze różnice między nimi. 3.Jakie umiejętności powinien posiadać menedżer. L.Katz wyróżnił 3 podstawowe rodzaje umiejętności kierowniczych:
Techniczne - zdolność posługiwania się narzędziami i technologią w określonej specjalności


(…)

… fizjologicznych - musza być one zaspokojone chociażby częściowo, by dana osoba pragnęła zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu. Hierarchia potrzeb jest zróżnicowana u poszczególnych osób i zmienia się w czasie.
5.Scharatkteryzuj dwuczynnikowa teorię Herzberga.
Dwuczynnikowa teoria Fredericka Herzberga zakłada, że zadowolenie bądź niezadowolenie ludzi z pracy jest kształtowane przez dwa zestawy czynników…

Komunikowania się z ludźmi
Wprowadzania zmian
Radzenie sobie z konfliktami
Poznawanie siebie
Planowanie własnego rozwoju
Produktywność (osiąganie zamierzonych celów)
Stawianie sobie ambitnych celów
Łatwość wyrażania swoich myśli i intencji
Dojrzała stanowczość (asertywność)
Fachowość
Umiejętność bycia liderem
Lojalność i pomoc zarządzającym kolegom
Pozytywne podejście do problemów
Gotowość poświęcenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz