Nauka o organizacji cel - strona 130

System edukacji niemiec- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2212

. Nie jest to jednak model powszechnie obowiązujący, głównie ze względu na brak odpowiednich funduszy na ten cel w ramach...

Subdyscypliny Pedagogiki-omówienie

 • mgr Danuta Solarski
 • Podstawowe systemy i pojęcia pedagogiczne
Pobrań: 1736
Wyświetleń: 10416

i przebiegiem procesów nauczania, analizuje także cele, treści, formy organizacyjne, zasady i metody nauczania...

Zarządzanie organizacją -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. inż. Mariusz Boryczka
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

skierowaną na osiągnięcie jakiegoś celu lub celów. Termin „organizacja” wziął się od nazw: organizm...

Osoby prawne- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

i odpowiedzialność Cel - to złożony rezultat dążeń, pożądany przyszły stan rzeczy do osiągnięcia. Podział celów...

Pytania na kolokwium 6

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1197

, trzeba stworzyć wzorzec konkretnej organizacji zważając przede wszystkim na jej cel tendencje rozwojowe. Strategia...