Nauka o organizacji cel - strona 120

Finanse publiczne - definicje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1232

do państwa. Najważniejszym podmiotem jest parlament oraz rząd w zakresie wydawanych ustaw, cele - cel główny...

Sponsoring - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 91
Wyświetleń: 840

kryterium jest wyróżnienie sponsoringu ze względu na cel, jaki sponsor zamierza osiągnąć dzięki wspieraniu...

Studium przypadku 'Odmowa'

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewa Markowska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 966

i realizowała swoje cele w określonych terminach. Z drugiej strony dystrybutor zmiany nie miał prawa wydać owego...

Kierunek administracyjny w zarządzaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2842

jego walorów moralnych i intelektualnych. Nie można się dziś łudzić, że uda mu się osiągnąć cele organizacji...