Następca tronu

Skład i kompetencje Straży Praw - pigułka

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 735

, jeden z podskarbich jako minister skarbu - pełnoletni następca tronu bez prawa głosu - marszałek sejmu bez prawa głosu...

Skład i kompetencje straży Praw

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 742

, jeden z podskarbich jako ministerskarbu. pełnoletni następca tronu bez prawa głosu (dla zapoznania się ze sprawami...

Straż Praw w Konstytucji 3 Maja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1610

prawa głosu pełnoletni następca tronu bez prawa głosu Ministrów do Straży Praw powoływał król spośród...

Król, władza wykonawcza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 742

ministrów, marszałek sejmu, pełnoletni następca tronu + dwóch sekretarzy bez prawa głosu. Straż Praw...