Naród radziecki

PKWN i Manifest Lipcowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

( choć PKWN istniało na terenach Polski Lubelskiej) zrzekł się kresów wschodnich na rzecz narodu...

Państwo a Naród-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 511

i 80 XX w. pojęcie naród radziecki, wpisane w dokumenty XXV Zjazdu KPZR, a następnie w konstytucję ZSRR...

Wykład - rozpad bloku wschodniego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1029

narodowościowa w ZSRR była błędna. Forsowano ideę narodu radzieckiego; konflikty narodowościowe zaczęły...

Socjologia propagandy

 • Socjologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2520

językowe - braterskie więzi, dalszy rozwój, przyjacielska wizyta, pokój miłujący naród radziecki, bankrut...

Stosunki międzynarodowe zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1785

WSM - po zakończeniu zimnej wojny (10-12 lat temu), ale tyczy się też korzeni- między zakończeniem II w. św. a zakończeniem zimnej wojny. Stosunki międzynarodowe opierały się na grze odrębnych interesów, mających porównywalną siłę państw (era nowożytna). Zawsze była I liga państw, II- występował...

Międzynarodowe stosunki polityczne - materiały

 • Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi
 • dr Krzysztof Skusiewicz
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 4746

.Notatki pochodza z 2001 roku. Notatki składają się z 31 stron i poruszają zagadnienia takie jak: wojna secesyjna, Pakt Północnoatlantycki, zimna wojna, Japonia i Chiny po II Wojnie Światowej, Chiny a Stany Zjednoczone, budowanie obecności Polski w strukturach międzynarodowych, polityka Polski po 19...

Polityka - opracowane zagadnienia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2282

tym zaufanie i poparcie narodu radzieckiego. Jako cel strategiczny gospodarczo założył politykę odprężenia...