Procesy integracyjne i relacje społeczno-polityczne na obszarze WNP

Nasza ocena:

4
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2317
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy integracyjne i relacje społeczno-polityczne na obszarze WNP - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka w formie wykładu zawiera takie informacje, jak: związek Białorusi i Rosji, kronika białorusko-rosyjskiej integracji, stowarzyszenie Rosji i Białorusi, utworzenie Związku Białorusi i Rosji, od Stowarzyszenia do Związku, porozumienie o Związku Białorusi z Rosją, rezultaty integracji, akt konstytucyjny, organy Państwa Związkowego, Państwowa Rada Wyższa, główne zadania Państwowej Rady Wyższej, przewodniczący Państwowej Rady Wyższej, parlament, Rada Ministrów, przewodniczący Rady Ministrów, izba rozrachunkowa, sąd.

Notatka pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu z omawianego zagadnienia z przedmiotu Procesy integracyjne w Europie.


Procesy integracyjne i relacje społeczno-polityczne na obszarze WNP.
Wykład III
Związek Białorusi i Rosji.
Rozwój stosunków w ramach Wspólnoty Niepołegłych Państw nie zwiastował na przełomie lat 1995-1996 możliwości głębszej organizacji. Jakiekolwiek rzeczywiste wzajemne zbliżenie następowało jedynie w stosunkach Rosji z Białorusią oraz równolegle, choć z mniejszą intensywnością, Rosji z Kazachstanem. Cele rosyjskiej polityki wobec WNP zawarte w przedstawionym 14 września 1995 roku dokumencie „Strategiczny kurs Rosji wobec państw - uczestników Wspólnoty Niepodległych Państw” nie zostały zrealizowane. Następnie, dochodzi do procesu dezintegracji w ramach WNP w wyniku którego zostają powołane inne formy integracyjne. Zresztą nie bez udziału samej Rosji. W 1995 roku Rosja wniosła propozycje o tzw. nowej integracji. Zainicjonowała podpisanie najpierw dwustronnego porozumienia (Rosja i Białoruś - 6 stycznia 1995 roku), a potem i trójstronnego Pozozumienia o Unii Celnej (20 stycznia 1996 roku), które w marcu 1996 zostało przekształcone w Unię Celną. Do Unii się potem dołączyli Kirgizja i Tadżykistan. Od 2000 roku to ugrupowanie nazywa się Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza. Czym jest Rosja dla Białorusi? Po wyborze A. Łukaszenki na prezydenta Białorusi proces organizacyjengo przygotowania związku Białorusi i Rosji został przyspieszony. Białorusi zależało na tanim rosysyjskim paliwie i surowcach oraz na ogronmnym rynku rosyjskim. Istniały także motywy polityczne sprzyjające zawarciu tego związku. Otoczenie prezydenta właściwie przyjęło cześc programu politycznego i wartości kulturowych z sąsiedniego kraju, gdzyż nie miało własnego pomysłu ani na politykę narodową, ani na modernizację społeczeństwa. Białoruska kultura i historia, białoruskie tradycje były obce i prezydentowi, i jego otoczeniu.
Czym jest Białoruś dla Rosji? Rosja postzregała Białoruś jako strefę swoich gospodarczych i strategicnzych interesów. Ziemie białoruskie stanowiły dla państwa rosyjskiego wartośc jako korytarz transportowy na Zachód, tarcza obronna wobec zagrożenia ze strony NATO oraz źródło zasabów ludzkich. Aby utrzymac Białorus w strefie wpływów, włądze rosyjskie wykorzystywały nie tylko nacisk ekonomiczny. Społeczeństwu narzucano pzrekonanie o tym, że wspólnota Białorusinów i Rosja jest czymś nieuniknionym. Ideologią jednoczącą było prawosławie i panslawizm. Rozpowszechniono mit o stałym dążeniu narodu białoruskiego do zjednoczenia się z Rosją. Zupełne ignorowanie narodowej odrębności Białorusinów wywołało protesty i niezadowolienie ze strony intelegencji narodowej.
1. Kronika białorusko-rosyjskiej integracji.
1.1. Stowarzyszenie Rosji i Białorusi.
Podpisane dwustronne porozumienia między Rosją i Białorusią o Unii Celnej w pewnym sensie przyczyniło się do tego ze 21 lutego 1995 roku została zawarta Umowa o przyja

(…)

… bezpeiczeństwa Rosja i Białoruś miały także wypracować wspólne zasady inwestycji wojskowych i wspólnie wykorzystywać infrastrukturę wojskową (art. 3). W sferze gospodarki przewidywano utworzenie jednolitego obszaru gospodarczego, efektywne funkcjonowanie wspólnego rynku i swobodny przepływ towarów, usług, kapitałów i siły roboczej. Do końca 1997 roku, oba kraje miały synchronizować etapy, terminy i głębokość…
… po powrocie prezydenta Łukaszenki Mińska. W rozlicznych przemówieniach i wywiadach podkreślał on słowo „państwo” odnosząc się do planowanego związku. Rosjanie obstawali przy terminie „twór państwowy”. Borys Jelcyn oświadczył nawet 25 marca 1996 roku, że nie będzie to zjednoczenie, lecz bardzo głęboka integracja.
Po zakończeniu rozmów, ale przed podpisaniem umowy, rozgorzała dyskusja: czemu w rzeczywistości…
… Łukaszenkę ku integracji, ale pokusa sławy człowieka, który zjednoczył nową Wielką Ruś oraz absolutna władza na Białorusi, którą Rosjanie potwierdziłyby jednocząc się właśnie z Łukaszenką. Rosyjcy komentatorzy podkreślali, że cała rosyjska polityka integracyjna może mieć charakter przedwyborczej strategii. Borysowi Jelcynowi chodziło o zdobycie przed czerwcowymi wyborami prezydenckimi w Rosji poparcia…
… prezydent nawiązał też do współczesności, podkreślając, że i dziś u murów Brześcia przebiega zachodnia granica bratnego związku Białorusi i Rosji oraz całęgo WNP. Obaj liderzy potępili roszerzenie NATO, zapewniając, że nie chcą nowej konfrontacji.
Borys Jelcyn wygrał prezydenckie wybory i po raz kolejny okazało się, że podtrzymanie szczegółowych więzi z potępianym powszechnie reżymem Łukaszenki…
… jest dla Rosji bardzo niewygodne. Rosyjskie gazety ponownie odkrywały prawdziwą twarz białoruskiego prezydenta i szczegółówo rozpisywały się o jego planach związanych z przygotowywanymi zmianami konstytucyjnymi (m.in. szeroko opisywały plany białoruskiej akcji dezinformacyjnej w zachodnich mediach - pismach „Foreign Affairs”, „The Economist”). Prasa wprost sugerowała że wczorajszy sojusznik wypełnił…
… oraz brak możliwości awansu społecznego w połączeniu z jednoczesnym kryzysem ekonomicznym wywołały dezorganizacja czy wolny rynek. W rezultacie oficjalnej propagandy wszelkie działania zmierzające do zdobycia niezależności zaangażowana część społeczeństwa postrzegać zaczęła jako destrukcyjne, czyli, mówiąc inaczej, wystąpił syndrom zamkniętej przestrzeni, klaustrofobia wywołująca chęć wyrwania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz