Nakaz zapłaty - strona 4

Wydanie postanowienia - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

nie jest przewidziane wydanie wyroku lub nakazu zapłaty. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym wiąże sąd...

Tryb postępowania cywilnego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1050

. W wypadkach przewidzianych w ustawie przewodniczący wyznacza posiedzenie niejawne w celu wydania nakazu...

Weksle

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2422

i 479.23 k.p.c. sprawy o wydanie nakazu zapłaty na podstawie tzw. weksli kupieckich i handlowych należą...

Doręczenia - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 623

wzajmnego, apelacji, skargi kasacyjnej, zażalenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od nakazu...

Orzeczenia w postępowaniu cywilnym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

się tym, że jest wydawany w imieniu Rzeczpospolitej Polski). Orzeczeniami porównywalnymi w skutkach są nakazy zapłaty...

Koszty sądowe

Pobrań: 56
Wyświetleń: 1715

; postępowanie w sprawach pracowniczych. NIEDOPUSZCZALNE JEST POWÓDZTWO WZAJEMNE Przy: rozwodzie; nakazie zapłaty...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

cywilnego, jeżeli kodeks ten nie stanowi inaczej, do nakazów zapłaty stosuje się odpowiednio przepisy...

Elementy postepowania cywilnego

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 770

, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym...