Rozszerzona prawomocność-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozszerzona prawomocność-opracowanie - strona 1 Rozszerzona prawomocność-opracowanie - strona 2 Rozszerzona prawomocność-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ROZSZERZONA PRAWOMOCNOŚĆ
- Stanowi wyjątek od przedstawionej wyżej reguły że element podmiotowy( granice podmiotowe powagi rzeczy osądzonej) wyznacza treść intencji.
Wyjątkowo orzeczenie może również wiązać inne podmioty.
Wyróżnia się rozszerzoną prawomocność typu erga omnes - czyli odnosząca się do wszystkich. Np: wyrok ustlający ojcostwo - wyrok ten nie tylko odnosi sie do ojca i dziecka ale i do innych osób które nie mogą zakwestionować że ojciec nie jest ojcem)
Drugi typ rozszerzonej prawomocności- wtedy gdy odnosi się ona tylko do niektórych osób (oczywiście poza tymi które są wymienione w sentencji) Np: art 192pnk.3 Np: 2 osoby kłócą się o motor, uwarzając się za właścicieli. W toku postęp. pozwany sprzedaje motor os.3 twierdząc że jest spór ale co z tego jak i tak to właśnie on ma rację. Ta os.3 zgłasza interwencję uboczną(nie jest stroną). Zostaje wydany wyrok i niestety wygrywa powód. Następnie załóżmy że powód wniósł powództwo windykacyjne o wydanie motoru to wówczas w sentencji będzie wymieniony powód i pozwany ale os.3 już nie. Wyrok jednak będzie skuteczny wobec nabywcy motoru - to przykład rozszerzonej prawomocności.
Kolejny skutek prawomocnego orzeczenia to tzw. „związanie zwykłe” art.365§1 kpc, zgodnie powołanym artykułem: prawomocne orzeczenie wiąże nie tylko sąd który je wydał jak i strony, ale również inne sądy i inne organy władzy publicznej
Na czym polega istota tego zwykłego związania.
Należy przypomnieć sobie instytucję prejudycjalności – inaczej kwalifikowane związanie,
 
Różnica między związaniem zwykłym a związaniem kwalifikowanym:
Odpowiedź najlepiej zilustrować treścią art. 11 kpc, zgodnie z tym art. sąd cywilny jest związany (kwalifikowane związanie) tylko prawomocnym wyrokiem sądu karnego i tylko co do faktu popełnienia przestępstwa. Jak to rozumieć?
Związanie kwalifikowane polega na tym, że prejudykat (orzeczenie innego sądu) wiąże inny sąd w taki sposób iż wykluczone jest powtórne orzekanie. Innym słowy jeżeli jest prawomocny skazujący wyrok sądu karnego (nawet gdyby ten wyrok był absurdalny) sąd cywilny nie może w postępowaniu cywilnym stwierdzić: „nie było popełnionego przestępstwa”, prejudykat go wiąże. Na czym polega związanie zwykłe o którym mowa w art.365§1kpc? 1.       Nie można negować faktu istnienia orzeczenia;
2.       Sąd który wydał takie orzeczenie nie może go z urzędu zmienić;
 
Związanie zwykłe nie polega na tym, iż inny sąd jest związany treścią tego orzeczenia, np.: wyrok sądu cywilnego wiąże sąd karny tylko wtedy ów wyrok jest wyrokiem konstytutywnym. A zatem w jakiej relacji pozostaje wyrok sądu cywilnego do orzecznictwa sądu karnego:


(…)

… wyrok zasądzający (cecha wykonalności jest), pozwany przegrał, nie chce się narażać na koszty postępowania egzekucyjnego, płaci.
 
Nie zawsze wyrok jest wykonalny po uprawomocnieniu się (była o tym mowa przy natychmiastowej wykonalności), po za wyrokiem zaocznym również natychmiast wykonalne są nakazy zapłaty wydane w postępowaniu nakazowym, o ile ów nakaz został wydany na podstawie weksla, czeku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz