Najwyższa Izba Kontroli - strona 17

Skrypt Prawo

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

). Organy kontroli i ochrony prawa NIK (Najwyższa Izba Kontroli). Naczelny organ kontroli w państwie. Organ...

Pojęcia związane z prawem.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1624

Narodowego Banku Polskiego, 4) prezes Najwyższej Izby Kontroli, 5) członkowie Krajowej Rady Radiofonii...

Cyberprzestępczość - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169

Obywatelskich, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli...

Podmiot prawa - wprowadzenei

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

I OCHRONY PRAWA: Najwyższa Izba Kontroli - podlega Sejmowi, kryteria jego kontroli: legalność, celowość...

Powstanie II RP 1918 - 1922

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2604

. Sejmowi podlegała Najwyższa Izba Kontroli Państwa, on też uchwalał budżet. Przed sejmem byli ponadto...

Kształtowanie jakości produktów - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

i Certyfikacji, Najwyższa Izba Kontroli, organizacje gospodarcze (Krajowa izba gospodarcza, stowarzyszenie...

Finanse publiczne UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2240

oraz administracja rządowa). • organy kontroli i ochrony państwa Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich...