Najwyższa Izba Kontroli - strona 10

Konstytucja RP rozdział X

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1827

się z opinią Najwyższej Izby Kontroli podejmuje, w ciągu 90 dni od dnia przedłożenia Sejmowi sprawozdania...

Kontrola administracji w II RP

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1960

. Tymczasowa Rada Stanu utworzyła Urząd Obrachunkowy, który został potem zastąpiony przez Najwyższą Izbę...

Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 476

, stwierdzonego na żądanie Marszałka Sejmu lub Najwyższej Izby Kontroli przez Sąd Najwyższy, poseł traci mandat...

Polska w latach 1918-1939 - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 882

Trybunału stanu, stosowanie prawa łaski, powolywanie 1/3senatu, powoływanie prezesa Najwyższej Izby kontroli...

Systemy rządów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. UŚ dr hab. Anna Łabno
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1029

Konstytucyjne i Trybunał Stanu, organy kontroli państwowej i ochrony prawa - Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik...