Nadzór bankowy - strona 45

Ćwiczenia - Ocena stabilności

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

może być bufor kapitałowy, czyli kapitał w wysokości przewyższającej wymagane przez nadzór bankowy minimum. Wśród...

Wykład - ryzyko bankowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1484

stopy/indeksu w danym okresie Uchwała Nr 4/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r...

Wykład - Ryzyko stóp procentowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

bilansu banku – zmiana DA , DZ lub d. Immunizacja oraz nadzór nad bankami Nadzór bankowy określa wskaźniki...

Wykład - Działalność kredytowa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

stopniu ryzyka. • efektywny nadzór bankowy • korzyści skali i specjalizacji • niskie oprocentowanie...

Sprawozdawczość

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Monika Paradowska
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2051

jest działalność maklerska, dodatkowo po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego, szczególne zasady...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku

 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4431

różnymi branżami rodzaje i wysokość zabezpieczeń stosowane standardy kredytowe Bazylejski Komitet Nadzoru...

Analiza wskaźnikowa banków

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 10857

mają obowiązek przekazywania do Głównego Inspektoratu Nadzoru Bankowego miesięcznych sprawozdań pod nazwą...