Naczelnik urzędu skarbowego - strona 2

Uproszczone formy opodatkowania

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1911

do rozpatrzenia wniosku jest właściwy miejscowo naczelnik urzędu skarbowego. Właściwość miejscową ustala...

Rola i kompetencje Ministra Finansów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1449

dyrektorzy izb skarbowych naczelnicy urzędów skarbowych  dyrektorzy izb celnych naczelnicy urzędów celnych ...

Podatek i jego płatnicy

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1162

gminom; 4) przekazywać w terminie, o którym mowa w pkt 3, naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu...

Pojęcie zbiegu egzekucji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1442

administracyjnych Obowiązki o charakterze pieniężnym przekazanie sprawy do naczelnika urzędu skarbowego...

Organy egzekucyjne i ich właściwość

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

w zakresie egzekucji należności pieniężnych jest naczelnik urzędu skarbowego. Egzekucje należności...

Cechy stałe podatku- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

naczelnicy urzędów skarbowych, a w drodze wyjątków prezydenci. Egzekucja administracyjna jest zdecydowanie...

Wykład - organ podatkowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

wierzyciela podatkowego. Organy podatkowe: Państwowe: Naczelnik urzędu skarbowego Naczelnik urzędu celnego...