Wykład - organ podatkowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - organ podatkowy - strona 1

Fragment notatki:

ORGAN PODATKOWY
Podmiot prawny wyposażony przez prawo podatkowe w kompetencje do ustalania zobowiązania podatkowego oraz jego wysokość, a także organy sprawujące kontrolę instancyjną nad tymi organami; organ związku publicznoprawnego, którego funkcją jest wymierzanie i pobieranie podatków; reprezentant wierzyciela podatkowego.
Organy podatkowe:
Państwowe:
Naczelnik urzędu skarbowego
Naczelnik urzędu celnego
Dyrektor izby skarbowej
Dyrektor izby celnej
Minister Finansów
Interpretacje prawa podatkowego
Zawiera porozumienia cen transakcyjnych
Przekazywanie informacji dotyczących zakładanych rachunków bankowych prowadzących przez przedsiębiorców Organ odwoławczy Samorządowe
Wójt, burmistrz, prezydent miasta
Starosta
Marszałek województwa
SKO Ceny transakcyjne - problematyka międzynarodowego prawa podatkowego; jest spółka x, która produkuje samochody (polonezy), sprzedaje je po 30 tys. na rynku polskim. Ta spóła otwiera na Cyprze Y sprzedaje tam polonezy za 10 tys., a Y odsprzedaje za 30 tys. jest tu zjawisko przerzucania wpływów uzyskania dochodów i unikanie podatków. Cena spółki Matki za którą sprzedaje spółce córce jakiś towar, Minister Finansów zawiera porozumienie z spółkę Matkę. Organy podatkowe mogą zwrócić się do swojego odpowiedniego organu w kraju UE w cel pomocy w zakresie ściągnięcia zaległości podatkowej. (od stycznia 2013r). Art. 13a Rm może w drodze rozporządzenia nadać uprawnienia (nie obowiązków) organów podatkowych określonym podmiotom np. ABW, ale musi być to uzasadnione ochroną informacji niejawnej i wymogami bezpieczeństwa państwa. Dyrektor Izby celnej i naczelnik urzędu celnego są to organy właściwe do nakładania podatku Vat a także cła w sprawie importu towaru. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz