Motyle - strona 18

note /search

Wszystko o ekologii

  • Politechnika Poznańska
  • Ekologia
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3304

Ekologia - (gr. oikos = dom + logos = nauka, słowo) nauka o powiązaniach między organizmami żywymi oraz o zależnościach między organizmami żywymi a środowiskiem ich życia. Termin wprowadzony przez niemieckiego biologa  i ewolucjonisty Ernsta Haeckla w 1869 roku, by określić badania nad zwierzęta...

Tadeusz Konwicki - Bohiń

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 819
Wyświetleń: 2583

. W tej chwili barwny motyl zawisł nad krzakiem jałowca, a jeszcze przed ułamkiem sekundy uderzał boleśnie...

Tworczość Brunona Schulza

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 126
Wyświetleń: 959

za łopuchami. Uganiający się za motylem narrator zapuszcza się w ten kąt i niespodziewanie spotyka...

Stylistyka - wykłady

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Stylistyka
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2177

!) Przekleństwa (kurza stopa!, motyla noga!) Poza zdaniem: w zdaniu: Podmiot Nie pomogło ach! i och! Orzecznik Kot...

Wykłady Z Makroekonomii

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Makroekonomia
Pobrań: 4396
Wyświetleń: 10283

MAKROEKONOMIA  Dr Lidia Gabryś    WSTĘP    Nowa  sfera  w  ekonomii  (oprócz  mikro-  i  makro-)  ekonomia  GLOBALNA  –  szersze  spojrzenie  ni   makro.     Makroekonomia – gospodarka jako całość – GOSPODARKA RYNKOWA  Teorie ekonomiczne nie odnoszą się do rodzaju gospodarki na świecie. Są ró ne ...