Opracownie trasy - Pojezierze Wschodniobałtyckie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracownie trasy - Pojezierze Wschodniobałtyckie - strona 1 Opracownie trasy - Pojezierze Wschodniobałtyckie - strona 2 Opracownie trasy - Pojezierze Wschodniobałtyckie - strona 3

Fragment notatki:


Atr akcje turystyczno-krajobrazowe Pojezierza W schodniobałtyckiego . Spis treści Rozdział I Geologia
Geomorfologia oraz podział na regiony fizycznogeograficzne (wg. Kondrackiego)
Kraina Wielkich Jezior Mazurskich
Kraina Węgorapy
Wzgórza Szeskie
Pojezierze Ełckie
Puszcza Romincka
Pojezierze Zachodniosuwalskie
Pojezierze Wschodniosuwalskie
Hydrologia
Rzeki
Węgorapa
Czarna Hańcza
Szeszupa
Ustrój rzek
Jeziora
Gleby
Klimat
Biosfera
Flora
Biocenoza leśna
Biocenoza polna
Biocenoza torfowisk
Biocenoza Wód
Fauna
Środowisko pól i łąk
Środowisko leśne
Środowisko nadwodne i wodne
Obszary ochrony przyrody
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Suwalski Park Krajobrazowy
Wigierski Park Narodowy
Gospodarka Osadnictwo
Rozdział II Walory turystyczne
Plan Pilotażu
Rapa
Gołdap
Stańczyki
Smolniki
Gulbieniszki
Rutki
Jezioro Hańcza
Suwałki
Wigry
Rozdział I 1. Geologia Tereny położone na północny wschód od środkowej Wisły przez cały czas historii geologicznej tworzyły dosyć sztywny blok, ulegając tylko stosunkowo nieznacznym zanurzeniom i wynurzeniom. Jest to peryferyczna część wielkiej platformy wschodnioeuropejskiej, sąsiadująca od zachodu z platformą paleozoiczną Europy Zachodniej, od której dzieli ją synklinorium brzeżne. Tereny północno-wschodniej Polski , od strefy TT do granic państwowych cechuje budowa dwupiętrowa. Prekambryjskie skały krystaliczne na wschodzie występują do 200 m p.p.m., natomiast na zachodzie do blisko 5000 m p.p.m. Na ich speneplenizowanej powierzchni leżą poziomo skały osadowe powstałe w długim czasie od górnego ryfeju do czwartorzędu. Peneplena krystaliniku powstała w wyniku złożonych procesów w czasie długiej ewolucji po ruchach orogenezy swekofennokarelskiej, która to utworzyła główne rysy budowy cokołu krystalicznego platformy.
Drugi wielki etap rozwoju platformy rozpoczął się wraz z sedymentacją (najpierw na południu, a następnie na północy) osadów górnego ryfeju, wendu i kambru. Tworzenie się pokrywy osadowej następowało równocześnie z ruchami pionowymi, które doprowadziły do znacznego zróżnicowania powierzchni krystaliniku. Procesy te najsilniejsze były w starszym paleozoiku, następnie stopniowo wygasały. Doprowadziły one jednak do powstania dwóch obniżeń: nadbałtyckiego oraz podlaskiego, które rozdzielone są garbem wyniesienia mazurskiego. Obydwa obniżenia wypełnione są osadami starszego paleozoiku. Nie występują one jednak na wyniesieniu mazurskim, gdzie utwory krystaliczne przykryte są jedynie osadami mezo- i kenozoicznymi. Osady te charakteryzują się stopniowym wzrostem miąższości ze wschodu na zachód.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz