Morfologia - strona 11

Granica lądowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1239

granicą - zarządzanie granicą, stworzenie przejść granicznych, pilnowanie granicy, opłaty. Morfologia...

Socjologia moralności - wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1232

, a nie przez jednostki podmiot: morfologia społeczna - poszukiwanie i badanie podłoża świadomości zbiorowej...

Przykładowy opis mapy spadków z ćwiczeń

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Adam Kowalski
 • Geomorfologia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 10402

do największego cieku wodnego położonego w północnej partii arkusza. Uwagę zwraca bardzo zróżnicowana morfologia...

Leki przeciwwirusowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
 • Dr Główczyk-Zubek
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1071

, HCV -morfologia, -cechy fizykochemiczne wirusa, -właściwości białek kapsydowych, -właściwości...

Leki przeciwdepresyjne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Cezary Żechowski
 • Psychopatologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

okolicom anatomicznym (fale alfa, beta, hetta, delta) - interpretacja EEG polega na ocenie morfologii...

Fizyka i chemia gleb - definicje

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1435

wszechstronne zbadanie gleb jako tworów przyrody - a więc ich genezę, morfologię, właściwości, poznanie typów...

Geografia, definicja i podział geografii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Krzysztof Kida
 • Podstawy geografii fizycznej Polski
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2282

się badaniem powierzchni wód lądowych 4. Oceanografię – nauka o budowie i morfologii dna oceanu i dynamice wód...