Geografia, definicja i podział geografii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2989
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia, definicja i podział geografii - strona 1 Geografia, definicja i podział geografii - strona 2 Geografia, definicja i podział geografii - strona 3

Fragment notatki:


Geografia, definicja i podział geografii (krótka charakterystyka poszczególnych dziedzin). Geografia-to nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powierzchni Ziemi (przestrzeni geograficznej). Nazwa ta pochodzi od słów: geos-"ziemia" i grapho-"opis". Geografia zajmuje się też związkami jakie zachodzą między środowiskiem przyrodniczym, a działalnością człowieka. Geografia jest nauką interdyscyplinarną, tzn. do wyjaśnienia zjawisk i procesów korzysta z wiedzy także innych dyscyplin naukowych, tj. biologii, chemii czy fizyki. Podział nauk geograficznych: Geografia fizyczna-zajmuje się środowiskiem przyrodniczym, jego cechami i zjawiskami je kształtującymi. W skład geografii fizycznej wchodzą: -geomorfologia (naka o rzeźbie powierzchni Ziemi); -klimatologia (nauka o klimacie); -meteogologia (nauka zajmująca się badaniem zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze, szczególnie w jej niższej warstwie-troposferze); -synoptyka (dział meteorologii zajmujący się prognozowaniem pogody); -biogeografia (nauka zajująca się przestrzennym rozmieszczeniem żyjących na Ziemi gatunków roślin i zwierząt); -hydrologia (nauka zajmująca się badaniem wody (pod każdą postacią) występującej w środowisku przyrodniczym); -glacjologia (nauka z rodziny hydrologii, zajmująca się badaniem lodowców, ich występowaniem, procesami ich powstawania oraz badaniem ich wpływu na środowisko). Geografia społeczno-gospodarcza-zajmuje się przestrzennymi strukturami życia społecznego i gospodarczego oraz poszczególnych działów gospodarki. W skład geografii połeczno-gospodarczej wchodzą: -geografia ludności (nauka badająca wzajemne zależności pomiędzy człowiekiem a środowiskiem geograficznym); -geografia osadnictwa (zajmuje się rozmiesczeniem oraz układmi przestrzennymi wszystkiech typów i rodzajów osiedli ludzkich); -geografia rolnictwa (dział zajmujący się badaniem wzajemnych relacji między rolnictwem a środowiskiem geograficznym); -geografia przemysłu (nauka badająca strukturę przestzrenną przemysłu-w skali lokalnej, międzynarodowej oraz procesy czasowo-przestrzenne ją kształtujące); -geografia transportu; -geografia polityczna; -geografia społeczna (nauka badająca zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych oraz wzajemne oddziaływanie tych struktur i środowiska geograficznego); -geografia kultury (dział zajmujący się związkami pomiędzy kulturą a przestrzenią); -geografia historyczna; -geografia turystyczna; -geografia regionalna (zajmująca się opisem cech środowiska geograficznego poszczególnych obszarów Ziemi); Źródła wiedzy geograficznej: a) źródła bezpośrednie: -fotografie; -obserwacje terenowe; -pomiary terenowe; -kartowanie terenowe; b) źródła pośrednie: -wywiady; -podręczniki; -ankiety; -słowniki, leksykony; -encyklopedie; -książki, czasopisma naukowe i popularno-naukowe; -filmy georaficzne; -gazety, czasopisma;

(…)

… i budowa. Geodezja -zajmuje się rozmiarem i kształtem Ziemi. Wyróżniamy topografię i kartografię Geofizyka -zajmuje się procesami i zjawiskami zachodzącymi we wnętrzu Ziemi, litosferze, hydrosferze i atmosferze. Geografia Fizyczna dzieli się na: 1. Astronomiczną zajmującą się Ziemią jako planetą, jej ruchami i konsekwencjami 2. Geomorfologię – nauka zajmująca się ukształtowaniem pow. Ziemi i procesami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz