Monolog - strona 30

Terencjusz i Sofokles

 • Uniwersytet Gdański
 • Literatura powszechna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1953

: monolog Gnatona; spotkał chłopa ze swojej klasy, którego zganił za nieporadność życiową; jako pochlebca...

Pedagogika - notatki na egzamin

 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • dr Janusz Iskierski
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 532
Wyświetleń: 4711

tylko wspiera i umożliwia) -wychowawca -wychowanek ->dialog a nie monolog -poznanie -> wzbogacenie wychowanka...

BENIOWSKI - Juliusz Slowacki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 238
Wyświetleń: 966

dla poematu dygresyjnego wpisywanie adresata w monolog narratora u Słowackiego obrasta dodatkowymi sensami...

Krzysztof Kamil Baczyński

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 119
Wyświetleń: 931

. Pierwszorzędną rolę odgrywają tu monologi postaci przeplatane śpiewami i chórami „Cienie”, „Duchy”. Scena...

Obraz współczesnej młodzieży-uczestnictwo w kulturze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742

PRACA PROSEMINARYJNA Z ANIMACJI KULTURALNEJ OBRAZ WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UZWGLĘDNIENIEM JEJ PRZYGOTOWANIA DO UCZESTNICTWA W KULTURZE PL AN PRACY Kultura, edukacja kulturalna, uczestnictwo w kulturze na podstawie literatury przedmiotu i wypowiedzi młodzieży 3 II. Uczestnictwo w kultu...

Osoba nadużywająca narkotyki-jej obraz w oczach gimnazjalistów i młodz...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

WIZERUNEK OSOBY NADUŻYWAJĄCEJ NARKOTYKI W OCZACH GIMN A ZJALISTÓW I MŁODZIEŻY STARSZEJ WSTĘP PROBLEMATYKA BADAŃ W ŚWIETLE LITERATURY CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA NARKOMANII W POLSCE Podstawowe pojęcia dotyczące zjawiska narkomanii. Rys historyczny rozwoju nark omanii w Polsce. Narkotyki-ich rodzaje, dz...

Zygmunt Krasiński - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1148

się w inny sposób niż za pomocą poezji) oraz dramatu (wyraźny podział na sceny, dialogi pomiędzy postaciami oraz monologi...

Aleksander Fredro - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1127

i komentarzy odautorskich - akcja jest wyrażona w dialogach i monologach (poszczególne kwestie postaci...

Cyprian Kamil Norwid - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1022

do publiczności (rzecz niemożliwa w dramacie realistycznym) swój „głęboki monolog”, który wyjaśnić ma widzowi...