Obraz współczesnej młodzieży-uczestnictwo w kulturze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obraz współczesnej młodzieży-uczestnictwo w kulturze - strona 1 Obraz współczesnej młodzieży-uczestnictwo w kulturze - strona 2 Obraz współczesnej młodzieży-uczestnictwo w kulturze - strona 3

Fragment notatki:

PRACA PROSEMINARYJNA Z ANIMACJI KULTURALNEJ OBRAZ WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UZWGLĘDNIENIEM JEJ PRZYGOTOWANIA DO UCZESTNICTWA W KULTURZE PL AN PRACY Kultura, edukacja kulturalna, uczestnictwo w kulturze na podstawie literatury przedmiotu i wypowiedzi młodzieży .............................................................................................. 3 II. Uczestnictwo w kulturze, zainteresowania i nadzieje związane z kulturą młodzieży szkolnej na podstawie badań .................................................................................................. 8 III. Podsumowanie badań i wnioski ......................... .............................................................. 26 Bibliografia........................................................................................................................... 29 Kultura, edukacja kulturalna, uczestnictwo w kulturze - na podstawie literatury przedmiotu i wypowiedzi młodzieży Samo zagadnienie kultury, jak podkreśla wielu znanych specjalistów tej dziedziny jest pojęciem bardzo wieloznacznym. Jednym z autorów, który opisuje kulturę jest Jan Szczepański. Twierdzi on, że trudno sobie wyobrazić nazwę bardziej wieloznaczną i bardziej nadużywaną niż „kultura”. Nie tylko w języku potocznym występuje w wielu znaczeniach, lecz także w różnych naukach, i w filozofii, nadaje się jej bardzo różną treść i zakres 1 . Pojęcie kultura wywodzi się już od czasów Cycerona i pochodzi od łacińskiego cultura, czyli uprawa ziemi. Potem nazywano tak uprawę intelektu, aż wreszcie nazwy tej zaczęto używać na oznaczenie wszystkiego, co może być uprawiane w jakikolwiek sposób 2 . Ponieważ każda wieloznaczność może utrudniać poruszanie się w danej dziedzinie chciałbym choć w małym stopniu wyjaśnić i zdefiniować to pojęcie. Kulturę można pojmować jako pielęgnowanie i uszlachetnianie obyczajów ludzkich i sposobów postępowania. Można też ją odczytywać jako wszystko to, co nie wyrasta samo przez się z przyrody, lecz powstaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem jego celowej refleksji i działalności ludzkiej 3 . O wieloznaczności pojęcia kultury pisze także, przedstawiając różnych autorów Antonina Kłoskowska. Kultura może stanowić złożoną całość obejmującą wiedzę, wierzenia, sztukę, prawo normy, obyczaje i wszystkie inne zdolności nabyte przez człowieka jako członka społeczności

(…)

… się na definicję kultury sformułowaną przez angielskiego ewolucjonistę Edwarda Taylora, o którym napisałem wcześniej. Bardzo ciekawe spojrzenie na kulturę ma, według mnie niekwestionowany współcześnie autorytet, również w dziedzinie kultury Papież Jan Paweł II. Podczas jednego ze swoich przemówień do ludzi kultury powiedział, że kultura jest właściwym kształtem życia człowieka jako takiego. W swojej wypowiedzi…
… o tym, jeszcze cztery lata temu byłam jego uczennicą. Bibliografia Jan Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1996, PWN.
Antonina Kłoskowska, Rozumienie kultury w antropologii kulturalnej i socjologii,” Przegląd Socjologiczny” 1962, z.2
Antonina Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1964, rozdz. I.
A. Kłoskowska, Socjologia Kultury, Warszawa, 1981.
Franciszek Adamski, U podstaw sporu…
… i socjologii,” Przegląd Socjologiczny” 1962, z.2; tejże autorki; Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1964, rozdz. I.
2 Por. Franciszek Adamski, U podstaw sporu o wartości w kulturze i wychowaniu, w: Kultura Polska: sytuacja, zagrożenia, potrzeby, materiały z konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, Zakład Pedagogiki IP, Krakowski Dom Kultury „Pałac Pod Baranami”
3 Por. J Szczepański…
… się, że uczniowie oprócz zainteresowań w szkole rozwijają swoje zdolności poza nią. Wśród zajęć dodatkowych poza szkołą wymieniane są:
nauka języków, angielskiego, hiszpańskiego i innych - 40%
karate 30%
Po za tym kółko teatralne -10%
zajęcia PCK 5% klub motocyklistów 5%
żeglarstwo regatowe 1 os.
klub bowlingowy Neptun U7 - 2os. ministranci i KSM - 1os. taniec nowoczesny - 1os. amatorski klub filmowy - 1 os…
…, odbywające się w salach rozmieszczonych od piwnicy po poddasze. Wszystko to co wydarzyło się wówczas w szkole opisuje Justyna Krupecka w dwumiesięczniku „Scena” z 2001r. „Nagle z głębi korytarza zaczynają rozbrzmiewać dźwięki instrumentów dętych, a chwilę później przestrzeń przeszywa przeraźliwy dźwięk szkolnego dzwonka. "Miłe panie i panowie zapraszamy na Fantazję a la Moderne!" Zdezorientowana publiczność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz