Pedagogika - notatki na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 665
Wyświetleń: 5313
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika - notatki na egzamin  - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: działy pedagogiki ogólnej, działy pedagogiki specjalnej, nurty pedagogiczne, charakterystyka społeczeństwa ponowoczesnego, fatalizm wychowawczy. Ponadto porusza takie zagadnienia, jak: prawo Olsona, struktury decyzyjne, pedagogika autorytalna, 5 wymiarów intymności.

KONCEPCJA GLUECKA ->cechy środowiska z którego wywodzą się psychopaci -badał dwie grupy osób 1grupa(cechy psychopatyczne) 2grupa( cechy nie psychopatyczne) porównując te dwie grupy osób sprawdzał te osoby które mają skłonności psychopatyczne -rodzice nie dawali poczucia bezpieczeństwa ,brak troski ze strony matki -atmosfera w domu charakteryzowała się agresywnie wobec środowiska zewnętrznego (z oczekiwaniem wrogowości )
-niski poziom zaufania ,akty wrogie (w konsekwencji powoduje to w sposób zwrotny te same działanie -możliwe ,że rodzice z gr1. Też wychowywali się w destrukcyjnej rodzinie ale również w grupach rówieśników agresywnych . Dlatego okazują agresje -złe warunki ekonomiczne w domu i sąsiedztwie (element struktury społecznej ) -wczesny wpływ środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego na kształtowanie się modelu zachowań antyspołecznych (element wychowania negatywnego)
-brak zachęty do sukcesów szkolnych ze strony rodziców
KONCEPCJA KATERINE CHILMAN
-surowe kary fizyczne ,stosowane w sposób niekonsekwentny wynikający z nastroju chwili (może to być alkohol ,który działa na alkoholika) dziecko nie jest w stanie zrozumieć problemu i wini siebie samego za tę krzywdę -wyśmiewanie dzieci za ich niezdarność
-brak rozmów z dziećmi na tematy :szkoła, co jest dobre a co jest złe , filozoficzne ->jeśli dziecko pyta „co to jest?
-rola ojca do wymierzania kar w domu ,innej roli ojciec nie pełni -rodziców charakteryzuje niska samoocena :poczucia przegranej
-FATALIZM WYCHOWAWCZY: poczucie ,że od nas nic nie zależy ,przekonanie, że wszelkie złe wpływy pochodzą z zewnątrz . Wypieranie odpowiedzialności za skutki własnego wychowania
-częściej występuje w rodzinach wielodzietnych -brek kontaktu z innymi rodzicami
-między rodzicami występują silne konflikty wyrażane biciem, krzykiem
-jeśli u dzieci pojawiają się agresywne zachowania wobec rodziców i przekonanie tej agresji na zewnętrzne środowisko np. dziecko pobije kolegę, rodzic wykazuje radość, pochwałę
KONCEPCJA KAZIMIERZA JANKOWSKIEGO
-rodzice nie potrafią stworzyć pewnych oczekiwań i wymagań które skłaniałyby dziecko do wchodzenia w życie dorosłe, role ucznia
-brak konstruktywnego systemu wartości ,który dążyłby do celu (byłby podstawą życiowych celów) -angażowanie się w coś -bicie ,ośmieszanie -> kształtuje niskie poczucie własnej wartości z myśleniem w kategorii „nie jestem godny miłości rodziców”
KONCEPCJA McNEIL'A
-grupa rówieśników ,kształtująca zachowanie psychopatyczne -psychopata się nie boi (jest przyjemnie jak komuś wyrządza się krzywdę )
-jeśli nie pojawia się grupa rówieśników ,która zaspakaja potrzeby wtedy lęk znika ,odbudowane jest poczucie własnej wartości

(…)

… wychowania które nie będą prowadziły do zachowań przestępczych .Kanalizowanie młodzieńczej potrzeby zabawami -działanie na zasadzie negacji nie jest rozwiązaniem dla grupy rówieśników ,charakteryzującej się nadmierną aktywnością ( chuligani ) -Znaniecki zauważa ,że grupa 13-15 lat -> pojawia się bunt . proponuje aby znaleźć sobie inną formę zajęć
KONCEPCJE GRUPY PIERWOTNEJ I GRUPY CELOWEJ *grupa pierwotna: rodzina, grupa rówieśników
*grupa celowa: związane z instytucjami lub stowarzyszeniami (klasa)
GRUPA PIERWOTNA
GRUPA CELOWA
Członkostwo jest spontaniczne nacechowane uczuciem aprobującego uczestnictwa
Członkowstwo formalne ,rekrutacja ma charakter formalny Dominują więzi osobowe i identyfikacja wzajemna o charakterze osobistym , wynikająca z koncepcji „face to face” Dominują więzi celowe i stosunki…
… ,postępowania (przejście do innego sposobu myślenia w procesie wychowania ) PEDAGOGIKA DZIELI SIĘ NA AUTORYTALNĄ (wybranek traktowany instrumentalnie) NIEAUTORYTALNA ( personalizm)
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA -rodzina
-grupa rówieśnicza/ grupa społeczna
-media (Wroczyński)
-koncepcja Pieter'a- -środowisko lokalne: sąsiedztwo ,grupa rówieśnicza -środowisko globalne :media, komunikowanie się
-środowisko rodzinne: mała grupa ,bliskie relacje społeczne( intymność) ,jest instytucją bo pełni funkcje (prokreacyjna i wychowanie), rodzina jako grupa pierwotna charakteryzuje się intymnością (bliskością), chodzi o bliskość przestrzenną i emocjonalną, pewien typ relacji właściwy dla rodziny , relacje osobiste nacechowane emocjonalnie, rodzina jest miejscem przyswajania cech społecznych ,role rodzinne różnią…
… pracy -pedagogika działalności kulturowo oświatowej -pedagogika opiekuńcza
-pedagogika zdrowia
-pedagogika turystyki -pedagogika społeczna (jest bardzo rozwinięty dział pedagogiki) -pedagogika specjalna( sama w sobie jest złożona ,ze względu na charakterystykę jest ważna np.: odbiegających od normy i z zaburzeniami jej celów to pomoc w osiągnięciu rozwoju i przystosowania do środowiska poprzez…
… Aspekt nieformalny środowisko
NURTY PEDAGOGICZNE
SOCJOLOGIZM -założenie ogólne : proces wychowawczy uzależniony jest w całości od warunków społecznych w jakich przebiega -bazuje na założeniu ,że cechy jednostek są odbiciem cech społeczeństwa i społeczeństwo pierwotne do jednostki
-człowiek rodzi się jako tabula rasa (czysta tablica) a cechy nabywa podczas wychowania
-celem wychowania jest kształtowanie…
… [ -wiąże się z potrzebą utożsamienia z druga osobą ,potrzeba więzi emocjonalnej -formuła tożsamościowa „moje ja wyrażam przez nasze my”
-rozwiązanie problemu tej fazy oznacza porzucenie egocentryzmu
-w pewnym sensie powrót do fazy I (ufność) i faza I ma fazę VI duży wpływ
-zagrożenia i niemożność znalezienia partnera (poczucie izolacji i samodzielności ,tendencja do zamknięcia w sobie)
VII FAZA…
… PRZEDOPERACYJNE -pojawia się zdolność do tworzenia przedstawień które zastępują lub reprezentują nieobecne przedmioty lub wydarzenia -obraz świata egocentryczny ( myślenie w kategorii tego, że „inni powinni myśleć tak jak ja”
-dzieci nie myślą w kategorii przyczynowo-skutkowych .Myślą ,że przyczyną zdarzenia mogą być zjawiska np. dźwiękowe -myślenie magiczne Ad3 STADIUM OPERACJI KONKRETNYCH -znika egocentryzm
… , w których spełnia się cel zewnętrzny ,jak realizacja planu wychowawczego ,który jest narzucany  rytualizm u Mertona 3)trening: rozumiany jako stałe ćwiczenie o wzrastającym stopniu trudności ,jakieś umiejętności obejmujące częściowy aspekt wychowanka ,a nie całą osobowość -może wiązać się z administrowaniem ,dotyczy sportowców
4) moralizowanie: werbalne zobowiązanie do pożądanych zachowań ,wykluczające dialog…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz