Monarchia patrymonialna administracja - strona 9

System Watykanu - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

po marszu na Rzym. Obalił parlamentarny system rządów, demokrację, zachował monarchię i paradoksalnie...

Zjawisko władzy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 315
Wyświetleń: 693

I MONARCHIA PATRYMONIALNA - ISTOTA, SYSTEM WŁADZY. PAŃSTWO SZCZEPOWE: Od III i IV wieku zaczęły pojawiać...

KLASYFIKACJA USTROJÓW POLITYCZNYCH- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Dobrzeniecki
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3094

- zrównoważenie cesarza z bogiem - cesarstwo bizantyjskie. Wczesnośredniowieczna monarchii patrymonialnej...

Monarchia stanowa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia państwa polskiego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 896

PODSTAWY PAŃSTWA Monarchia stanowa nie była w stanie pokryć kosztów administracji i wojska z tradycyjnych...

Władza królewska w Wielkiej Brytanii

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1512

tu do rozdrobnienia feudalnego, ale w XIII w. państwo przyjęło charakter monarchii stanowej, co osłabiło władzę...

Historia Powszechna Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2408

państwa w okresie monarchii patrymonialnej (kształt scentralizowany i zdecentralizowany) Monarchia miała...

Francja (2) - Prawo

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1484

administracji domeny na baliwaty (lub seneszalie) utrzymał się do końca monarchii stanowej. Ponadto pojawiły...