Moment bezwładności - strona 17

Nominalne sztywności

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2240

można wyznaczyć ze wzoru: EI = KcEcdIc + KsE,Is Ic. Is - momenty bezwładności pól betonu i zbrojenia względem...

Wytrzymałość - ćwiczenia 7

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1330

skupioną P (rys.25), określić ugięcie w miejscu przyłożenia siły P. Moment bezwładności pola przekroju Jy...

Mechanika Newtonowska - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Stanisław Tchorek
 • Mechanika analityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1057

zasada dynamiki przyjmuje postać: I  = M, gdzie I — moment bezwładności ciała, — przyspieszenie kątowe, M...

Sylabus z podstaw mechaniki

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jarosław Zalewski
 • Podstawy mechaniki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1001

rozprężeń: normalne, styczne. 17. Charakterystyki geometryczne przekrojów: pole, moment statyczny, moment...

Mechanika - opracowane zagadnienia.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966

i moment pędu. 13. Moment bezwładności pędu i energia kinetyczna w ruchu obrotowym: 14.Ruch postępowo...