Moment bezwładności - strona 11

Żebra pośrednie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3647

poprzeczne można uważać za sztywne, jeśli ich moment bezwładności nie jest mniejszy od wartości obliczonej...

Dynamika - Twierdzenie Steinera

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. inż. Przemysław Herman
 • Mechanika
Pobrań: 686
Wyświetleń: 3822

1. Moment bezwładności względem osi równy jest sumie momentów bezwładności względem dwóch...

I zasada energii mechanicznej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

do tego momentu sił a odwrotnie proporcjonalnym do jej momentu bezwładności I RUCH DRGAJĄCY Ruch w czasie...

Moment pędu - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1190

sztywnej moment bezwładności to L=Iω b) moment pędu nie zmienia się dopóki nie zmienią się momenty sił...

Wahadło rewersyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1995

, co do wartości, lecz przeciwnie skierowanym (MAB = MBA) 2. Moment bezwładności Momentem bezwładności I bryły...