Fizyka - pojęcie dynamiki - ZASADA NEWTONA

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka - pojęcie dynamiki - ZASADA  NEWTONA - strona 1

Fragment notatki:

DYNAMIKA I  ZASADA  NEWTONA (zasada bezwładności) Jeżeli na ciało nie działa siła lub siły  równoważą się to ciało pozostaje w  spoczynku lub porusza się ruchem  jednostajnym.     st n co V F n i i    = ⇒ = ∑ = 0 1 II  ZASADA  NEWTONA Jeżeli na ciało działa niezrównoważo- na siła to nadaje przyśpieszenie ciału  wprost proporcjonalne do jego masy              a m F   ⋅ =               t p F śr ∆ ∆ =  pęd siły            V m p   = popęd siły O K p p t F p     − = ∆ ⋅ = ∆ III  ZASADA  NEWTONA (akcji i reakcji) Jeżeli jedno ciało działa na drugie to  drugie na pierwsze działa z taką  samą siłą lecz o odwrotnych  zwro- tach.              BA AB F F   − = Siła sprężystości x k F   − = Ciężar  g m Q ⋅ = Siła dośrodkowa r V m ma F r r 2 = = PRACA Pracapole pod funkcją F(s) Siła stała   F = const W = F·s = F·s·cos 00 = F·s 0 2 ⇒ Π W α α cos ⋅ ⋅ = s F W siła zmienna ∫ ⋅ = B A s d F W   [J  = N · m ] MOC                   t W P ∆ ∆ =           [ ] s J W = ENERGIA KINETYCZNA            2 2 mV E K = Tw. o energii – praca powoduje zmia- nę energii       1 2 K K E E W − = Siła potencjalna (zachowawcza) jest  to taka siła, której praca po dowol- nym torze zamkniętym jest równa 0.            ∫ = 0 s d F        ∫ = − − 0 . F ozn  ENERGIA POTENCJALNA                   EP = mgh               r Mm G E P − =                  2 2 kx E P = siła sprężystości  x k F   − = Zasada zachowania energii Jeżeli ciało traci energię mechanicz- ną na pokonanie siły tarcia to zostaje  ona przekształcona w inny rodzaj  energii – energię wewnętrzną. Energia mechaniczna – EK i EP Inne rodzaje energii: - cieplna - promieniowania - jądrowa - chemiczna Energia może przechodzić z jednego  rodzaju w drugi, albo może być prze- kazywana z jednego ciała do drugie- go, ale zawsze całkowita energia  układu odniesienia jest wielkością  stałą.     ∑ = + + = n i k pi K V V E E 1 ZDERZENIA Niesprężyste                  V1                           V2

(…)

… skupiona była w środku masy
(punkt S) powiększonemu o moment
bezwładności JS układu osi przechodzącej przez środek masy.
Jω 2
∆ Ei =
2
tocząca się bryła bez poślizgu
V
ω =
R
gdzie:
V – prędkość
R – średnica bryły
EK = EKP + EKO
EKP – energia ruchu postępowego

EK
v
ς – gęstość
v – objętość
J – moment bezwładności
II zasada dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej


M = Jε
Jeżeli na bryłę sztyw…
….
-∆ p = F ⋅ ∆ t = p K − pO


F = − kx
Zasada zachowania energii
Energia mechaniczna – EK i EP
Inne rodzaje energii:
popęd siły

arury =
Ruch postępowy bryły sztywnej
i=1
Jeżeli na ciało działa niezrównoważona siła to nadaje przyśpieszenie ciału
wprost proporcjonalne do jego masy
Mg sin α
 J

R 2 + M 
 R

J = m ⋅ r2 →
kx 2
2
EP =
ε =
L = r2 ⋅ m ⋅ ω ⇒
L = Jω
Mm
r
EP = − G
 


Fr ⇒ r × F = 0…
… = mr 2
m2
(przed
ENERGIA KINETYCZNA
∫−
+ Vk
V2
m1
∆W
P =
∆t

pi
m1V1 + m2V2 = (m1 + m2 )V
MOC
EK
i =1
E K 1 + EK 2 = E 'K 1 + E 'K 2
[J = N · m ]
[
n
∑V
Sprężyste
siła zmienna
B 

W = ∫ F ⋅ ds
Bryła, która się toczy ma ruch obrotowy i postępowy
Ruch postępowy opisuje II zasada
dynamiki, tak jak dla punktu
Niesprężyste
V
r
PRACA
α <
Energia może przechodzić z jednego
rodzaju w drugi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz