Żebra pośrednie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3871
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Żebra pośrednie - strona 1 Żebra pośrednie - strona 2

Fragment notatki:

Żebra pośrednie
Poprzeczne żebra pośrednie powinny być zdolne do przeniesienia sił od imperfekcji, tj. sił wy­nikających ze wzajemnego odchylenia sąsiednich paneli ściskanych, oraz skupionych obciążeń ze­wnętrznych i siły podłużnej wyznaczanej ze wzoru (6.48).
W obliczeniach przyjmuje się, że żebra sąsiednie są sztywne i proste. Obliczane żebro traktuje się jako element swobodnie podparty i obciążony poprzecznie wskutek wstępnej sinusoidalnej im­perfekcji o strzałce wo - s/300, przy czym s = min (aj, a2, b) (rys. 6.10), gdzie: ai, a2 - wymiary podłużne sąsiednich paneli, b - osiowy rozstaw pasów lub rozpiętość żebra poprzecznego. Ponadto należy uwzględnić wpływ mimośrodów konstrukcyjnych.
Pośrednie żebra poprzeczne można uważać za sztywne, jeśli ich moment bezwładności nie jest mniejszy od wartości obliczonej ze wzoru (6.39).
W ogólnym przypadku, stosując analizę drugiego rzędu, należy wykazać, że spełnione są następujące kryteria stanu granicznego nośności:
maksymalne naprężenie w żebrze nie przekracza wartości fy/yM1,
ugięcie żebra nie przekracza wartości b/300.
Przy braku siły podłużnej w żebrze można przyjąć, że oba kryteria są spełnione, jeśli moment bezwładności żebra Ist nie jest mniejszy niż wartość obliczona ze wzoru (9.1) normy [53].
Przy wymiarowaniu żeber poprzecznych pośrednich można postępować w sposób uproszczony i stosować analizę I rzędu, przyjmując obciążenie żebra siłą podłużną i dodatkowe, równomiernie rozłożone na długości bs zastępcze obciążenie poprzeczne q, obliczone według wzoru (6.47). Długości wyboczeniowe i krzywą wyboczeniową należy przyjmować jak w przypadku podatnych żeber podporowych.
Jeśli nie stosuje się zaawansowanych metod analizy, to stateczność żeber pośrednich o przekro­ju otwartym, ze względu na wyboczenie skrętne, uzyskuje się, spełniając warunek £6.34).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz