Mojżesz - strona 8

Rozwój nauki o natchnieniu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Waldemar Linke
 • Wstęp do Pisma Świętego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980

. Bóg przemówił do Narodu Wybranego nie tylko przez proroków (z których największy był Mojżesz...

Religia w życiu społecznym i polityce

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Religia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3374

i mentalność polityczną (np. Mahomet, Mojżesz); sakralne funkcje królów i elity władzy; wojny religijne (np...

Myśl polityczna Indii - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

ich prześladować z intencją odebrania im bogactw. Ucieczka Żydów z Egiptu jest opisana w Biblii. Mojżesz...

Pięcioksiąg

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Wojciech Pikor
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1421

hebrajskiej, jakimi są Pieśń Mojżesza (Wj 15,1-18) i Pieśń Debory (Sdz 5), 2 sięgają prawdopodobnie XII wieku...

Twórczość apokryficzna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Roman Krzywy
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1001

pod rozmaitymi tytułami: m.in. Apokalipsa Mojżesza, Pokuta Adama, Życie Adama i Ewy. Tekst kończy się na śmierci...

Ojcowie kapadoccy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

i pozytywnej interpretacji Pisma Świętego. Gdy Mojżesz pisze, że Bóg stwarza (czyli „wymawia”) niebo i ziemię...

Kabała - charakterystyka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

Safed w Galilei. Tu działa wielki kodyfikator idei kabały Mojżesz Kordowero i największy jej reformator...

Rawenna i wędrówki ludów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Monika Jakubek-Raczkowska
 • Historia sztuki
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1197

Abrahamem i Mojżeszem i barankami. 12 baranków ponad gzymsem i w centrum św. Apolinary. Pomiędzy oknami...