Mojżesz - strona 14

Teologia fundamentalna - cuda

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1043

to darmowe i łaskawe przymierze Narodu Wybranego z Bogiem. ETAPY ROZWOJU W ST- przymierze z Mojżeszem...

Prawo - zachowania moralne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Krzysztof Kietliński
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

i w jego świetle jest Łk 24, 24-25. „zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał...

Imiesłowy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1365

.: M.lp. m.: Mojżesz wszedł na gorę, (..), niosę (= niosący) z sobą cki (BZ), forma ta już w stp. wychodzi...

Ewangelia według św. Mateusza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

jak słońce, odzienie stało się białe jak światło. Ukazali im się Mojżesz i Eliasz. Z obłoku odezwał się głos...

Juliusz Słowacki - Ksiądz Marek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 434
Wyświetleń: 847

przez „kolumny duchów", prorok na miarę Mojżesza i św. Jana Ewangelisty, rycerz chrześcijański, walczący mieczem...

Sakramenty współczene - opis

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Hieronim Kaproń
 • Liturgika - sakramenty
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2996

, przymierze z Abrahamem, Mojżeszem zapowiadane przez proroków w osobie Jezusa Jahwe działa, wiąże...

Teologia moralna fundamentalna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Leonard Żochowski
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1267

: (...) służ mi jako mąż waleczny i prowadź wojny Jahwe” (1 Sm 18, 17b). „Mojżesz rozgniewał...