Moduł Younga na zginanie - strona 7

Materiały pomocnicze do laboratorium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Praca inżynierska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

z innymi materiałami, w tabeli 1 przedstawiono dane odnośnie modułu Younga (sztywność). Z kolei różnice...

Wytrzymałość-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż.Sadowski
 • Fizyka techniczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2744

/cm3 i module Younga E = 64 MPa. 2.1.2 Dla prętów pokazanych na rysunkach obliczyć wydłużenie całkowite...

Materiały ceramiczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2037

moduł sprężystości wytrzymałość na rozciąganie wytrzymałość na ściskanie wytrzymałość na zginanie...

Wyboczenie układu belka-słup

 • Politechnika Śląska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

i belki wynoszą odpowiednio Js i Jb zaś moduły Younga materiałów - Es i Eb. W płaszczyźnie prostopadłej...

Zadania

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1239

dla stali wynoszą kcs=50MPa, a dla miedzi kcm=30MPa. Stosunek modułów Younga stali i miedzi wynosi Es/Em=2...

Kompozyty polimerowe - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1204

na zginanie, moduł sprężystości przy rozciąganiu i zginaniu. Zauważono zależnośd między zmianą...

Nominalne sztywności

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2240

- obliczeniowa wartość modułu sprężystości betonu: W konstrukcjach statycznie niewyznaczalnych sztywność...