Moduł Younga na zginanie - strona 8

Materiały węglowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Grzegorz Pękalski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 119
Wyświetleń: 938

grafitowa strukturze, włókna węglowe z poliakrylonitrylu mają moduł Younga E ok. 90 GPa, a wytrzymałość...

Wykład (9) - Leluchów

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 567

podczas ściskania. E jest modułem Younga, J momentem bezwładności przekroju względem osi z. Zapiszemy Moment...

Nauka o materiałach - wyklad 10

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1862

mają postać podobną do tych, które opisują moduł Younga. W przybliżeniu, wychodząc z prawa mieszanin...

Biomechanika - wykłady cz.3

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr inż. Leszek Nosiadek
 • Biomechanika
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3542

. na spiralny przebieg włókien). Możliwośd rozciągania charakteryzuje moduł Younga (E) - moduł sprężystości...

Metody sił - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2905

z pól wykresu N2*1/EA. EJ-sztywność na zginanie wyrażona iloczynem mod. Younga przez mom.bezwładności...