Moduł Younga na zginanie - strona 8

Materiały węglowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Grzegorz Pękalski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 126
Wyświetleń: 973

grafitowa strukturze, włókna węglowe z poliakrylonitrylu mają moduł Younga E ok. 90 GPa, a wytrzymałość...

Wykład (9) - Leluchów

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 581

podczas ściskania. E jest modułem Younga, J momentem bezwładności przekroju względem osi z. Zapiszemy Moment...

Nauka o materiałach - wyklad 10

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1890

mają postać podobną do tych, które opisują moduł Younga. W przybliżeniu, wychodząc z prawa mieszanin...

Biomechanika - wykłady cz.3

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr inż. Leszek Nosiadek
 • Biomechanika
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3591

. na spiralny przebieg włókien). Możliwośd rozciągania charakteryzuje moduł Younga (E) - moduł sprężystości...

Metody sił - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2975

z pól wykresu N2*1/EA. EJ-sztywność na zginanie wyrażona iloczynem mod. Younga przez mom.bezwładności...