Mobbing - strona 8

Wykład - Komputer i Internet

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 546

, mobbing, wynoszenie przedmiotów z pracy - przestępstwa korporacyjne- podnoszenie cen, fałszywe przetargi...

XXI wiek - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia i pedagogika pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

, relacje międzyludzkie, podatność na zmiany; zachowania patologiczne: mobbing, pracoholizm itp. kreowanie...

Turystyka - nowa huta

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Turystyka i rekreacja
Pobrań: 21
Wyświetleń: 4627

płatniczych na rynku turystycznym, Mobbing i jego wpływ na organizacje pracy, System motywacyjny...

Prawo pracy - dr Matusik Grzegorz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grzegorz Matusik
 • Prawo pracy
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3850

pieniężne, zaniechania naruszeń, odwrócenia skutków naruszeń Mobbing art. 111 i 943 - polega na uporczywym...

Technologia informacyjna - Pojęcia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Krzysztof Dorosz
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1106

, mobbing elektroniczny (np. rozpowszechnianie treści szkodliwych dla kogoś), groźby i szantaże, podszywanie...

Teoria bezpieczeństwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Konieczny
 • Teoria bezpieczeństwa
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 7973

, mieszkanie niebezpiecznie położone- w strefach zalewowych) pracy (bezrobocie, nieprzestrzeganie BHP, mobbing...

Teoretyczne Podstawy Wychowania , Teoria Wychowania, ćwiczenia, dr Zaj...

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Ludmiła Zając-Lamparska
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 2569
Wyświetleń: 11018

Dane opracowanie zawiera notatki z ćwiczeń Teoretycznych Podstaw Wychowania prowadzonych przez dr Zając. W materiałach tych zostały opisane zagadnienia na następujące tematy: definicje wychowania, warunki do zaistnienia wychowania, elementy zjawiska wychowania, wychowanie na tle innych zjawisk i pro...

Organizacje cz 1

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Artur Filipowicz
 • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1302

konflikty nadmierna formalizacja mobbing pracoholizm Nepotyzm Wymień podstawowe kryteria podziału...

Pytania socjologia organizacji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Jerzy Supernat
 • Socjologia organizacji
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2212

ważnych kryteriów kategoryzacji jednostek mogących stanowić źródło dyskryminacji, mobbingu...