Mitochondrium - strona 31

HMB-działanie

Pobrań: 21
Wyświetleń: 1554

, podczas gdy drugi enzym, KIC-dehydrogenaza, występuje tylko w mitochondriach, ważnych organellach odpowiedzialnych...

Transpiracja perydermalna - omówienie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1316

komórek szparkowych. H+-ATP-aza produkowana przez chloroplasty i mitochondria, wytwarza gradient protonów...

Sposoby uzyskiwania, magazynowania I

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1001

dla tych pochodnych, ulegają one sprzężeniu z karnityną. W tej postaci są transportowane do mitochondriów Cztery...

Biochemia - wykład 8

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1407

. Glikoliza zachodzi w cytozolu, łańcuch oddechowy w mitochondrium, błona mitochondrialna...

Fizjologia zwierząt

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Waldemar Szaroma
 • Biologia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 5299

w nich wytworzonych - zaburzenia krzepnięcia krwi strefa organelli: mitochondria + ziarnistości + peroksysomy + rurki...

Biochemia - testy przykładowe

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2639

białka? a) rybosom b) mitochondriom c) ściana komórkowa d) jądro komórkowe 31. Dekstryna graniczna...

Biochemia, Testy przykładowe cz2

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1134

) jest egzoamylozą glukogenną d) wszystkie odpowiedzi fałszywe 30. Proces biosyntezy a) rybosom b) mitochondriom c...