Mitochondrium - strona 21

Tkanki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Kubica
 • Biologia z elementami mikrobiologii
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1155

dużo mitochondriów i mioglobiny; zawierają jądra(syncytia)i są równolegle ułożone; włókienka białkowe- miofibryle...

Histologia - tkanka nerwowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Histologia
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1372

zmniejszeniu, aż do jej całkowitego rozpadu. Zjawisko to nazywamy tigrolizą -mitochondria, dość liczne...

Przemiana azotowa

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr Kamila Stach
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 3332

- Funkcjonuje w cytosolu, mitochondriach, siateczce endoplazmatycznej, aparacie Golgiego, w jądrze komórkowym...

Błona komórkowa - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1715

). mitochondria i plastydy - powstały z wchłoniętych bakterii Budowa błony: Błony dobrze bada się na przykładzie...

Mięśnie, oko i droga piramidowa

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • mgr Tomasz Ptak
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2149

się bardzo liczne mitochondria, słabo rozwinięty aparat Golgiego, a także retikulum sarkoplazmatyczne gęsto...

Faza ciemna fotosyntezy - etapy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1484

z mitochondrium (z seryny powstaje hydroksypirogronian, który zostaje w peroksysomie) reszta NH2 jest pobierana...

Mikrobiologia - wykład 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1281

strukturalne (celuloza, chityna), nigdy nie zawiera mureiny KOMÓRKA PROKARIOTYCZNA brak mitochondriów...