Mitochondrium - strona 22

Toksykologia - wyklad 2

 • dr inż. Anna Brzozowska
 • Toksykologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1211

, aminy sulfhydrylowe w mitochondriach, cytoplazmie anilina -(1) acetyloamid (1) - CoA...

Transport przez błony - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1365

(w mitochondrium) klasy V - minimum 7 podjednostek; przenoszą H hydrolizując ATP (w błonie wakuoli) Wewnętrzny...

Biogeneza chloroplastów - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2079

mitochondrium związany jest z funkcjonowaniem kompleksu SYNTAZY ATP (ponieważ wewnętrzna błona...

Transkrypcja- wykład 6

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
 • Biologia molekularna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1008

do bakteryjnych, w mitochondriach polimeraza przypomina polimerazy bakteriofagowe. Jakie sekwencje rozpoznają...

Fungi - biologia laboratorium

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Urbanek
 • Biologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1344

, aparaty Golgiego, mitochondria, centriole, wici. Ściana komórkowa zawiera chitynę, a u grzybów niższych...

Fotosynteza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2933

do procesu respiracji w roślinnych mitochondriach - sacharydy w formie 2 - cząsteczkowej sacharozy wędrują...

Zmęczenie, hipoksja - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Leszek Czapla
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1442

ilości mitochondriów Zagrażające zdrowiu czynniki środowiska wysokogórskiego można podzielić...

Biologia komórki - wykład 1

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Jędrzej Antoniewicz
 • Biologia komórki
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2233

(kompleks) Golgiego centrum komórkowe, cytocentrum, centrosom mitochondria lizosomy peroksysomy...

Biomechanika cz.2

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr inż. Leszek Nosiadek
 • Biomechanika
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2947

i mitochondria (uzyskiwanie energii z ATP) ale zawierające mniej miofibryli – zdolne do dłuższej pracy bez oznak...