Miocen - strona 3

Budowa globu ziemskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1841

TRZECIORZĘD NEOGEN pliocen 5 miocen 22,5 PALEOGEN oligocen 35 eocen 56 paleocen 65 M E Z O Z O I K KREDA górna...

Struktury tektoniczne Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Machalnik
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1708

wulkaniczne (Góry i Pogórze Kaczawskie) Miocen Wypiętrzenie się Karpat na przełomie oligocenu/miocenu Znaczne...

Główne zbiorniki wód podziemnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

- Sudety, Tatry zach - skały krystaliczne. Miocen - drobne, zapylone pyłem węglowym, Pliocen - żaden poziom...

Historia Ziemi - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1610

do wczesnego miocenu. W środkowym miocenie utwory fliszowe uległy ruchom fałdowym i powstała budowa...

Paleogeografia i klimat-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Krystyna Dzidowska
 • Geologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1414

tylko morze Śródziemne. Pod koniec miocenu do tego morza wlały się wody Atlantyku i zwiększyła się głębokośc...

Litosfera - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

organizmów roślinnych (zaczęły wytwarzać pierwotny tlen- fotosynteza) OROGENEZY Plejstocen Pliocen Miocen...