Mikrostruktura - strona 10

Żeliwa z grafitem-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • mgr Krystyna Frydman
  • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1428

mikrostruktury jak stale, to własności mechaniczne żeliw są z reguły mniejsze. Zależą one w dużej mierze...

Badania nieniszczące - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1015

mikrostruktur (rozmiary ziarn), odchyleń wskaźników właściwości mechanicznych, odchyleń kształtów i wymiarów...

Socjologia - zagadnienia ogólne

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Wstęp do socjologii
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1134

społecznego obejmuje 3 poziomy : I działających jednostek, II mikrostruktur społecznych oraz III makrostruktur...

Wpływ dodatku napełniacza - wykład

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Praca inżynierska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

mikrostruktury pozwoliły ocenić Materiały powierzchnię przełamu próbek. Pomiary mikrotwardości W badaniach użyto...