Przygotowanie próbek metalograficznych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przygotowanie próbek metalograficznych - omówienie - strona 1 Przygotowanie próbek metalograficznych - omówienie - strona 2 Przygotowanie próbek metalograficznych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Śląska 31.X.2000r.
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Mechanika i Budowa Maszyn
Grupa 6
Podstawy nauk o materiałach.
Temat ćw.: Przygotowanie zgładów metalograficznych.
Wykonał:
Roman Zawisz
Wiadomości wstępne.
Prawidłowe przygotowanie powierzchni próbek metalograficznych do badań mikroskopowych obejmuje następujące czynności:
pobieranie próbek,
inkludowanie,
szlifowanie,
polerowanie,
trawienie.
Pobieranie próbek. Próbki do badań metalograficznych mikroskopowych winny być tak pobierane, aby było możliwe ujawnienie struktury tworzywa metalicznego z uwagi na jego skład chemiczny oraz technologię przetwórstwa. Poprawny wybór miejsca wycięcia próbki powinien, więc uwzględniać rodzaj wyrobu i warunki wytwarzania, a także warunki eksploatacji, zwłaszcza, gdy przedmiotem badań jest wyjaśnienie przyczyn zniszczeń ele­mentów konstrukcyjnych maszyn, powstałych w trakcie ich pracy. Próbki do badań pobiera się także z miejsc, w których zaobserwowano drobne pęknięcia oraz przewiduje się możliwość występowania wad. W zależności od kierunku wycinania próbek wyróżnia się zgłady poprzeczne, wzdłużne oraz skośne. Zgłady skośne są szczególnie przydatne w badaniach metalograficznych cienkich warstw dyfuzyjnych, powłok galwanicznych itp. Próbki mogą być wycinane za pomocą piłki, zwykłej tarczy szlifierskiej bądź tarcz diamentowych z metalowym lub bakielitowym lepiszczem, stanowiących wyposażenie specjalnych urzą­dzeń do ręcznego bądź mechanicznego cięcia.Stosowane są również metody elektrochemiczne oraz elektro-iskrowe. Pamiętać należy o unikaniu lokalnego przegrzewania wycinanych próbek (chłodzenie wodą), które może doprowadzić do miejscowych zmian struktury. Zgłady najłatwiej wykonuje się, gdy powierzchnia próbki mieści się w granicach l do 3 cm2 . Próbki małe o powierzchni poniżej 1 cm2 oraz o kształtach nieregularnych mocuje się w oprawkach lub inkluduje.
Inkludowanie. Inkludowanie polega na zatapianiu próbek v żywicach i może się odbywać na zimno, jak i na gorąco pod od­powiednim ciśnieniem. W przypadku stosowania tworzyw termoutwardzalnych ważne jest, aby temperatura, w której zachodzi utwardzanie, nie spowodowała zmian strukturalnych badanego ma­teriału w wyniku mogących przebiegać przemian fazowych. Z tego względu chętniej stosowane są tworzywa chemoutwardzalne, które utwardzają się w temperaturze otoczenia.

(…)

… cieplnej powierzchniowej, np. obróbce cieplno-chemicznej lub z materiałów z naniesionymi powłokami ochronnymi. Taki sposób przygotowania próbek gwarantuje uzyskanie należytej ostrości obrazu przy krawędzi próbki, zwłaszcza przy dużych powiększeniach i stwarza możliwość bada­nia mikrostruktury warstw przypowierzchniowych.
Szlifowanie próbek. Powierzchnie próbek przeznaczone do badań wstępnie wyrównuje…
… struktura i zgład nie wymaga dodatkowego trawienia. Obserwacje mikroskopowe zgładów polerowanych umożliwiają określenie rodzaju, ilości i rozłożenia wtrąceń niemetalicznych W Stali, a w żeliwach dodatkowo wydzieleń grafitu.
Trawienie. Trawienie próbek ma na celu ujawnienie istnie­jącej w materiale struktury lub dokonanie selektywnej identyfikacji określonych składników strukturalnych. Najczęściej stosu­je…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz