Miernik poziomu - strona 8

Ergonomia - Stanisław Solski

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1771

się sonometru (decybelomierz) - miernika poziomu dźwięku. Dla korekty akustycznej stosuje się widmo hałasu...

Ekonomia - pieniądz popyt, podaż

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1988

W niniejszej notatce można spotkać takie zagadnienia jak: funkcje pieniądza, popyt na pieniądz, podaż pieniądza, krzywa popytu, agregaty pieniężne, krzywa podaży, punkt równowagi na rynku pieniężnym, kredyt lombardowy, rezerwa obowiązkowa, transakcje kredytowe, dyskonto i redyskonto weksla, ope...

Testy z finansów

 • dr Franciszek Brakowiecki
 • Finanse
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2191

gospodarczego na danym terenie 35.Miernikiem poziomu niezrównoważenia budżetu jest relacja: a) deficytu...

Mikroekonomia i Makroekonomia i inne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Krystyna Przybylska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 721
Wyświetleń: 4158

makroekonomii, jest to wynik braku równowagi między podażą pracy a popytem na pracę. Miernikiem poziomu...

Makroekonomia - skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Krystian Mucha
 • Makroekonomia
Pobrań: 6377
Wyświetleń: 9982

(w pewnym okresie) Deflator PKB Deflator PKB - miernik poziomu cen, obliczany jako relacja między nominalnym...

Polityka społeczna wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 3248

- syntetyczne - służą ocenie grup potrzeb w celu szerszej oceny warunków życia ludności. SYNTETYCZNE MIERNIKI...

Fundusze strukturalne - słownik pojęć

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

A Acquis communautaire (Dorobek prawny Wspólnoty Europejskiej) - całokształt dorobku prawnego Wspólnoty Europejskiej, na który składają się wszelkie postanowienia traktatowe oraz prawo wtórne, stanowione przez właściwe instytucje Uni...