Mienie publiczne ustawa - strona 604

Rodzaje postępowań cywilnych.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Halina Laskowska
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1176

wyroków a w wypadkach wskazanych w ustawie wydaje nakazy zapłaty; wyroki kiedy rozstrzyga co do istoty...

Kompetencja ogólna-opracowanie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr Robert Suwaj
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 973

do prowadzenia postępowania administracyjnego mają organy administracji publicznej i inne organy państwowe...

Pytania z egzaminu zerowego

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Dorota Benduch
  • Prawo finansowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 854

na postanowienia roporządzenia. Dyrektywy UE są publikowane w : Dzienniku Urzędowym UE, Dzienniku ustaw, ….. Próg...