Pytania i odpowiedzi na egzamin z Polityki gospodarczej.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 567
Wyświetleń: 8456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi na egzamin  z Polityki gospodarczej. - strona 1 Pytania i odpowiedzi na egzamin  z Polityki gospodarczej. - strona 2 Pytania i odpowiedzi na egzamin  z Polityki gospodarczej. - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 41 stron i zawiera informacje na temat: co to jest ekonomia, makroekonomia, mikroekonomia, dystrybucja, co to jest polityka ekonomiczna, jakie są metody (narzędzia) realizacji celów rozwoju społeczno ? gospodarczego, jakie są funkcje polityki gospodarczej, co to jest wzrost gospodarczy, produkt krajowy brutto, czynniki wytwórcze, jak obliczyć tempo wzrostu gospodarczego. Ponadto, z notatki można się dowiedzieć: co to jest konwergencja, jakie wyróżniamy definicje gospodarki opartej na wiedzy, jakie wyróżniamy kategorie wiedzy, co to jest innowacja, jaki jest cel polityki innowacyjnej, jakie są słabe strony gospodarki innowacyjnej, na czym polega polityka wspierania małej i średniej przedsiębiorczości, na czym polega polityka ekologiczna, co to jest ekorozwój, co to jest ekokonwersja, jakie wyróżniamy formy bezrobocia, jakie wyróżniamy metody oddziaływania na podaż pracy, jakie wyróżniamy metody oddziaływania na popyt na pracę, na czym polega transfer siły roboczej, jakie wyróżniamy kategorie ceny, na czym polega polityka dochodowo - cenowa, cele polityki dochodowo - cenowej, na czym polega polityka pieniężno - kredytowa, co to są agregaty pieniężne, jakie są funkcje banku centralnego, jakie są funkcje banków komercyjnych. Notatka porusza również zagadnienia takie jak: funkcjonalny podział rynku, instrumenty rynku kapitałowego, podatki i system podatkowy, krzywa Laffera, wpływ międzynarodowych organizacji finansowych i gospodarczych na polską politykę gospodarczą, Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny, EBOiR, EFTA, EOG, CEFTA, WTO, OECD.

Pytania na egzamin z Polityki Ekonomicznej
(sem. letni 2007/2008)
Przedstawione poniżej pytania egzaminacyjne są sformułowane „problemowo”. Przygotowanie odpowiedzi wymaga rozumowego poznania problemu, uwalniając „od uczenia się definicji i na pamięć”.
Charakterystyka wewnętrznej konstrukcji każdej polityki ekonomicznej
Wewnętrzna konstrukcja polityki ekonomicznej:
określa cele rozwoju społeczno - gospodarczego
określa środki realizacji celów
określa metody (narzędzia) służące realizacji celów
Cel rozwoju społeczno - gospodarczego
Celem jest stan który chce się osiągnąć np. wysokie tempo wzrostu gospodarczego, stabilność cen i kursu walutowego, niskie bezrobocie, najkorzystniejsza dla swojego kraju wymiana międzynarodowa.
Celami priorytetowymi makropolityki polskiej 2006 są:
wejście na ścieżkę ponad 5% tempa wzrostu gospodarczego
wydatne obniżenie bezrobocia
porządkowanie systemu podatkowego w kierunku obniżenia podatków
reformowanie całej administracji państwa
Celów polityki ekonomicznej nie da się traktować jako niezależnych od siebie
Kolejność celów i realizacje pomiędzy nimi mogą być różnie określane dlatego powstają różne programy gospodarcze
Od wielu lat zakres polityki ekonomicznej rozszerza się ponieważ coraz trudniej da się rozdzielić cele gospodarcze od celów społecznych
Głównym celem społecznym jest ochrona zdrowia, rozwój oświaty, rozwój jakości życia.
Środki na realizację celów polityki ekonomicznej państwa pochodzą z budżetu państwa. Na budżet państwa składają się podatki. Budżet państwa jest najważniejszą ustawą uchwalaną przez sejm. Z istoty ustawy budżetowej wynika, że ustawa ta staje się prawem, które tylko za zgodą sejmu może być nowelizowana (choć nie zawsze).
Metody (narzędzia) realizacji celów rozwoju społ - gosp:
Polega na użyciu narzędzi bezpośrednich
Polega na oddziaływaniu na podmioty gospodarcze poprzez użycie narzędzi pośrednich
Do narzędzi pośrednich należ ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz