Mienie publiczne ustawa - strona 298

Akty planowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

Akty planowania. Aktami planowania doktryna nazywa występujące zarówno w ustawach ustrojowych...

Zasady demokracjii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

(odpowiedzialną za stanowienie prawa), wykonawczą (mającą je realizować w praktyce) i sądowniczą (rozstrzygająca...

Informatyka w administracji- kolokwium 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Kamil Czaplicki
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1435

) wskaż trzy zadania publiczne, które zgodnie z Planem Informatyzacji Państwa miały być prowadzone...

Państwo demokratyczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966

- władza państwowa dzieli się na ustawodawczą (odpowiedzialną za stanowienie prawa), wykonawczą (mającą...

Wprowadzenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

krótką charakterystykę obecnej ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych...

System prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1330

z obywatelami; Metoda karna - stosuje się je, gdy mamy doczynienia z czynami zabronionymi przez ustawę...

Wykład - Republika Federalna Niemiec

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne - systemy fr
Pobrań: 364
Wyświetleń: 903

w konstytucji nazywany jest: półprezydenckim, semi-prezydenckim USTAWA ZASADNICZA - w założeniu miała charakter...

Wykład - prawoznastwo - KPK

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

z oskarżenia publicznego udział prokuratora w rozprawie jest obowiązkowy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej...