Mienie publiczne ustawa - strona 299

Ustroje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1414

zaufania bądź mieli odznaczenia. Bierne-40lat. Ustawodawcze: 1)dekrety prezydenta=ustawą 2)wykluczenie...

Ptawo konstytucyjne - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Krzysztof Prokop
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

jednostki. Stąd szkoła prawa natury głosiła ideę rządu ograniczonego, a więc państwo miało tylko taka władzę...

Wykład - minister obrony

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

finansową resortu obrony narodowej, 17) reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia znajdującego...

HISTORIA PARTI POLITYCZYCH- WYKŁAD

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Dobrzeniecki
 • Nauka o państwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3080

jest ich związanie z mechanizmem władzy publicznych. Walka o władze jest głównym celem partii politycznych...

Ubezpieczenia gospodarcze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

majątkowych może być: mienie i prawa majątkowe jak również zobowiązania majątkowe, które mogą zaistnieć...