Mienie publiczne pojęcie - strona 171

Najważniejsze elementy demokracji- Wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Iwona Wróblewska
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2548

administracyjna inicjatywa ludowa- szeroko ujęte pojęcie opisujące uprawnienie określone przez prawo grupy...

Metafory w nauce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1162

nas i poszerza naszą wiedzę za pomocą ogólnego pojęcia uwiądu, które jest wspólne obu tym rzeczom [Arystoteles...

Podstawy prawne budżetu zadaniowego

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1428

publicznych określa: pojęcie budżetu zadaniowego, sposób prezentowania programów wieloletnich w układzie...

Trauma zmian społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1232

ku lepszemu. Dokonuje się generalizacja idei zmian społecznych w pojęciu nowoczesności. Pierwsze korektury...

Konkurencyjność przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1218

poziomów, tj. mikro-, mezo- (sektorowa), makro- i megakonkurencyjność. 2. Pojęcie konkurencyjności...

Montesquieu- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1330

mienie prywatne stanowiło skarb publiczny, teraz - bez cnoty - skarb publiczny staje się dziedzictwem...